112

Breiviks værste frygt er 'galehuset'

I dag falder dommen over massemorderen Anders Behring Breivik

  • Breivik i den karakteristiske højreekstremistiske hilsen, som han gav ved begyndelsen af hvert retsmøde i starten af den lange sag. (AP Photo/Hakon Mosvold Larsen, Pool)
Breivik i den karakteristiske højreekstremistiske hilsen, som han gav ved begyndelsen af hvert retsmøde i starten af den lange sag. (AP Photo/Hakon Mosvold Larsen, Pool)

Følg domsafsigelsen live her på ekstrabladet.dk fra klokken 10.00

OSLO (ekstrabladet.dk): Anders Behring Breiviks værste frygt er, at han bliver stemplet som en tosse og bliver sendt på det, han selv kalder 'galehuset', når dommer Wenche Elizabeth Arntzen i dag klokken 10 læser dommen op over Norges mest forhadte mand i Oslo Tingrett.

Læs også:

Se også: Lippestad: Væn jer til at Breivik kommer ud igen

Tilbage i april måned skrev han et 38 sider langt brev til flere norske aviser, hvor han kritiserede retspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, der konkluderede efter deres mentalundersøgelse af Breivik, at massemorderen bag 77 drab i regeringskvarteret og på Utøya var paranoid schizofren og led af grandiose vrangforestilinger.

- At blive vurderet som utilregnelig er det værste, som kan ske og den ultimative ydmygelse, skrev han i brevet.

Læs også:

Se også: Far: Bare han spærres inde

Hvis Breivik bliver idømt en behandlingsdom, vil han kunne opleve mere frihed inden for et begrænset område end ved en fængselsstraf, fordi en behandlingsdom ikke skal anses for at være en straf.

Alligevel ønsker han at blive dømt til fængsel.

Læs også:

No name Retssagen mod Anders Breivik - 20. apr. 2012 Breivik: Hundrede stemmer i hovedet sagde 'gør det ikke'

- Det er nok vigtigt for ham at beholde det, han oplever som sin egen troværdighed og rationelle integritet. Han vil hellere sidde i sin celle og skrive videre på sit projekt uden at være stemplet som gal i psykiatrisk forstand, siger professor i Retsvidenskab, Alf Petter Høgsberg, til dagbladet.no.

Anders Behring Breivik har selv sagt i retten, at de eneste to udfald på sagen, han vil respektere, er frifindelse eller dødsstraf.

Læs også:

281352461-28135350-16042012-memorable-salutes-hakon-mosvold-larsen 112 - 27. jun. 2012 Breivik kan få enmands-sygehus

Ingen af delene bliver dog tilfældet - dels fordi Norge ikke har dødsstraf, dels fordi Anders Behring Breiviks påstand om straffrihed, fordi han handlede i nødværge, ikke har gang på denne jord.

Interaktiv grafik:

Utøya

Følg Anders Breiviks dødbringende rute på Utøya, og læs mere om de 69 sjæle der aldrig kom hjem.Derfor vil det helt springende punkt være, hvorvidt Anders Behring Breivik bliver erklæret tilregnelig eller utilregnelig. Hvis retten vurderer, at han er sindssyg, skal han ikke idømmes en fængselsstraf, men derimod have en behandlingsdom.

Det var også anklagemyndighedens påstand, da de indlod sagen for to måneder siden med henvisning til, at der hersker en lille tvivl om tilregnelighedsspørgsmålet, fordi der er to modstridende retspsykiatriske rapporter.

Og det er værre, at en psykotisk idømmes forvaring, end at en ikke-psykotisk idømmes psykiatrisk behandling, konkluderede anklager Svein Holden under sin afsluttende procedure.

Hvis Anders Breivik bliver idømt en behandlingsdom, vil den ikke være tidsbestemt, ligesom der heller ikke er nogen mindstetid for, hvor lang tid han skal være underlangt behandling. Men foranstaltningen bliver vurderet hvert tredje år.

Hvis dommen i dag bliver en dom til behandling, vil Breivik anke.

No name 112 - 20. apr. 2012 'Jeg har valgt ikke at vise følelser'

Til gengæld sagde han så sent som i går, ifølge sine forsvarere, at han vil modtage dommen på stedet, hvis retten når frem til, at han er tilregnelig og dermed kan idømmes en fængselsstraf.

Der findes ikke dom på livstid i Norge, og den maksimale tidsbestemte straf er 21 år. Det er dog muligt at idømme ham en forvaringsdom, der har en mindstetid på ti år og kan forlænges i fem år ad gangen, skriver dagbladet.no.

Sikkert er det dog, at Anders Behring Breivik ikke bliver en fri mand de næste mange år - måske nogensinde.

Mener du, at Breivik bør dømmes til behandling eller få en regulær fængselsstraf. Deltag i debatten nedenfor artiklen?

Læs også: Brevik - Her er anklagerne mod ham

Sådan afsiges dommen over Breivik

* Dommen over Anders Behring Breivik bliver afsagt fredag klokken 10.00 af fem dommere, hvoraf de tre er lægdommere.

* Dommerne har besluttet, at de vil læse slutningen op først, før de redegør for præmisserne for afgørelsen. Det ventes, at det tager mellem fem og seks timer at læse hele dommen op.

* Derefter vil Breivik få anledning til at udtale sig. Den 33-årige Breivik har 14 dage til at beslutte, om han vil anke dommen eller ej. Han har tilkendegivet, at han kun anker, hvis han bliver erklæret utilregnelig.

* Retssagen mod Breivik er blevet behandlet i byretten i Oslo og har taget 10 uger.

* De afsluttende procedurer fra henholdsvis forsvarer og anklager samt Breiviks afsluttende bemærkning blev afgivet den 21. og 22. juni.

* Anklagemyndigheden kræver en forvaringsdom, der anses for den strengeste straf, fordi det i realiteten er en tidsubestemt straf. Forsvaret kræver fuld frifindelse eller dom som tilregnelig med tidsbegrænset straf.

* Anklageskriftet mod Breivik fylder 19 sider. Heri nævnes drabene på samtlige 77 mennesker, som han slog ihjel den 22. juli 2011.

* Otte mennesker blev dræbt af en gødningsbombe, som han sprængte i regeringskvarteret i Oslo. 69 mennesker blev skuddræbt på øen Utøya, hvor den socialdemokratiske ungdomsorganisation AUF holdt sommerlejr.

* Anders Behring Breivik er tiltalt efter terrorparagraffen i den norske straffelov, paragraf 147a, straffelovens 13. kapitel om Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred.

* Ifølge paragraffen anses en strafbar handling "som en terrorhandling og straffes med fængsel op til 21 år, når handlingen er begået med det forsæt:

a) alvorligt at forstyrre en funktion af grundlæggende betydning i samfundet, som for eksempel lovgivende, udøvende eller dømmende myndighed, energiforsyning, sikker forsyning af mad og vand, bank- og pengevæsen eller sundhedsberedskab og smittteberedskab,

b) at skabe alvorlig frygt i befolkningen, eller

c) uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en mellemstatslig organisation til at gøre, tåle eller undlade noget af væsentlig betydning for landet eller organisationen, eller for et andet land eller en anden mellemstatslig organisation."

* I paragraffen fastslås det desuden, at "den, som planlægger eller forbereder en terrorhandling som nævnt i første del ved at indgå forbund med nogen om at begå sådan en handling" også straffes med fængsel op til 21 år.

(Kilder: Norges almindelige Borgerlige Straffelov, Oslo Tingrett, NTB)

Læs også

Seneste Nyt
Mest læste

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet