112

Den store hackersag: Svenske Warg kendt skyldig

Den svenske hacker Gottfrid Warg og hans danske medtiltalte er kendt skyldige i hacking mod CSC

  • Gottfrid Svartholm Warg. (Foto: AP)
Gottfrid Svartholm Warg. (Foto: AP)

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): De to tiltalte i den store hackersag, svenske Gottfrid Warg og hans danske medtiltalte JKT, er fundet skyldige i hacking mod it-virksomheden CSC.

Gottfrid Warg er fundet skyldig i hacking af CSC's såkaldte mainframe, mens JKT er kendt skyldig i medvirken til hacking.

Ved angrebene fik hackerne adgang til forskellige offentlige registre, herunder CPR-registret, politiets register og et register over internationalt efterlyste personer.

Hackerangrebet fandt sted fra april til august 2012. Helt nøjagtigt er der ifølge retten stjålet 246.490 registreringer fra politiets kriminalregister fordelt på 91.011 unikke personnumre.

Både Warg og den danske hacker sad ganske roligt og læste med under højtlæsning af den 12 sider lange baggrund for kendelsen.

Begge tiltalte har nægtet sig skyldige i sagen, der har været i gang i retten på Frederiksberg siden 2. september. Straffen til Warg og JKT fastsættes senere torsdag eller fredag.

Se også: Forsvarer: Politiet har sjusket i hackersagen

Warg har nægtet sig skyldig og forklaret, at hans computer har været fjernstyret undervejs. Han har ligeledes forklaret, at han ikke har oprettet den krypterede container, som politiet fandt på hans computer, der relaterede sig til både CSC og Logica.

Men en chat i februar 2012 mellem to personer – som retten mener er Warg og JKT - om muligheden for at hacke CSC, har fået nævninge og dommere til at forkaste forklaring om fjernstyring af Wargs computer.

Chatten lægges desuden til grund for, at JKT er skyldig i medvirken til hacking.

Gottfrid Warg er bedre kendt under sit alias Anakata og som stifteren af sitet The Pirate Bay. Ud over CSC angreb Warg svenske Logica, der også rummer politiets data.

Det var svensk politi, der advarede dansk politi om angrebet mod CSC. Det svenske computergeni blev siden anholdt i sin lejlighed i Cambodia. Han blev udleveret fra Sverige og varetægtsfængslet i november 2013.

Danske JKT blev anholdt i København i juni sidste år og har siden været frihedsberøvet.

PORTRÆT: De tiltalte i den store hackersag

http://dev010.eb-dev.lp.jppol.dk:82/migrator/ws/publication/ekstrabladet.dk/resource/binary/986744 

Gottfrid Svartholm Warg - født 17. oktober 1984

Svensk computergeni, der flere gange er dømt for it-kriminalitet. Han er også kendt under navnet Anakata.

Tilbage i 2004 var han medstifter af Pirate Bay, hvor der ulovligt blev delt film og musik via internettet.

Det udløste i 2009 en dom for brud på ophavsretslovene i Sverige, og det kostede Warg et års fængsel.

Dommen har han ikke afsonet, da han forinden flygtede til Phnom Penh i Cambodja.

Her blev han i august 2012 anholdt efter anmodning fra svensk politi, som mistænkte ham i en ny sag om hacking af virksomheden Logica, der administrer offentlige oplysninger i Sverige, og banken Nordea.

Sidste år fik han i den svenske landsret et års fængsel for hacking mod Logica, mens han blev frifundet for bedrageri over for Nordea.

I november 2013 blev han udleveret til Danmark og varetægtsfængslet i forbindelse med den store danske hackersag.

Warg har færdedes i miljøet omkring WikiLeaks-stifteren Julian Assange.

Hovedmistænkt dansker - født 18. marts 1993

Oplysningerne om den 21-årige er endnu sparsomme. Men det er kommet frem, at han har arbejdet for en stor dansk konsulentvirksomhed tilbage i 2010 og 2011.

Oplysninger på den 21-åriges computer tyder på, at han har været i Phnom Penh i Cambodja, mens Warg opholdt sig der, og mens der foregik hacking mod CSC i Danmark.

Omkring anholdelsen i juni 2013 opholdt den 21-årige sig i en lejlighed i Thomas Laubs Gade på Østerbro i København.

Ifølge anklagemyndigheden er den 21-årige identisk med en person, som på nettet har kaldt sig Advanced Persisten Terrorist Threat. Personen har i en chat hævdet, at hans bedstefar var blandt grundlæggerne af CPR-registret.

Disse paragraffer er i spil i hackersag:

To mænd er ved Retten på Frederiksberg kendt skyldige i at trænge ind i it-systemer, som indeholdt forskellige offentlige registre, hos virksomheden CSC.

Her er de paragraffer i straffeloven, som anklagemyndigheden rejste tiltale efter:

§ 193:

Den, der på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, informationssystemer eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Retten har frifundet tiltalte Gottfrid Svartholm Warg for denne paragraf.

§ 263:

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget 1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet, 2) skaffer sig adgang til andres gemmer, 3) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.

Stk. 2:

Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.

Stk. 3:

Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde straffes de i stk. 2 nævnte forhold, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.

Der er i sagen rejst tiltale efter stk. 3, jævnfør stk. 2.

Retten har kendt begge tiltalte skyldige i denne paragraf.

§ 291.

Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Stk. 2:

Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter § 180 (grov brandstiftelse), § 181 (brandstiftelse), § 183, stk. 1 og 2 (forvoldelse af sprængning), § 184, stk. 1 (forstyrrelse af den offentlige transport), § 193 (forstyrrelse af informationssystemer) eller § 194 (forbrydelser mod offentlige mindesmærker), kan straffen stige til fængsel i 6 år.

Der er i sagen rejst tiltale efter stk. 2.

Retten har kendt Gottfrid Svartholm Warg skyldig i denne paragraf.

Kilde: Ritzau

Læs også

Seneste Nyt
Mest læste

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet