Abonnements- og brugervilkår

Læs de gældende brugervilkår en profil på ekstrabladet.dk samt abonnementsbetingelser for EKSTRA her. Du finder også de generelle vilkår for brug af Ekstra Bladet nationen! her.

Generelle betingelser for login og brugerprofil

Gældende fra 11. april 2013

JP/Politikens Hus A/S udgiver en række dagblade og netmedier, driver forlagsvirksomhed og andre medierelaterede forretninger. Når du opretter en profil, vil denne gælde for de fleste af JP/Politikens Hus A/S forretninger, der benytter et login.

 • Din profil giver dig adgang til de abonnementer, du har købt, og til de tjenester, du er tilmeldt.
 • Din profil er personlig, og du er selv ansvarlig for eventuelt misbrug. Du må fx ikke udlevere eller dele din adgangskode med andre.
 • Adgangskoden opbevares i krypteret form og er således ikke kendt og kan derfor ikke genudsendes. Du kan altid benytte funktionen ”glemt kodeord”, og på den måde vælge en ny.
 • Du er selv ansvarlig for at vedligeholde oplysningerne i profilen.
 • Profilen skal som minimum indeholde e-mailadresse og adgangskode. Nogle abonnementer og tjenester kræver yderligere oplysninger.
 • Hvis du beder om at få slettet din profil, skal du være opmærksom på, at dette ikke er det samme som at opsige et abonnement eller at få slettet indlæg og kommentarer. Hvert abonnement og tjeneste, du bruger din profil til at få adgang til, har sine egne betingelser for opsigelse og sletning. Sletter du din profil, vil du ikke længere kunne få adgang til dine abonnementer og tjenester. Denne adgang kan ikke genskabes, da vi ikke gemmer dine login-oplysninger.
 • Ved sletning af profilen mister du din adgangskode og dermed adgang til de abonnementer og tjenester, der kræver adgangskode. Det gælder også abonnementer og tjenester på andre af koncernens forretningsområder.
 • Du kan ikke slette din profil, så længe der er aktive abonnementer tilknyttet. Disse skal først opsiges efter gældende abonnementsvilkår.
 • JP/Politikens Hus A/S behandler dine oplysninger efter gældende lovgivning og videregiver eller videresælger ikke dine oplysninger til 3. part, med mindre dette er nødvendigt for at kunne levere de produkter og tjenester, du måtte have købt/være tilmeldt.
 

Abonnementsvilkår for EKSTRA

Gældende fra 11. april 2013

EKSTRA er Ekstra Bladets betalingsabonnement for nyhedssitet ekstrabladet.dk.

eBladet er ikke en del af EKSTRA, men er et særskilt produkt fra Ekstra Bladet. Du kan læse mere om eBladet her.

Abonnementsvilkårene gælder for adgang til sitet ekstrabladet.dk via samtlige digitale platforme, herunder mobil, tablet og desktop (pc og Mac).

Systemkrav

For at få adgang til EKSTRA skal du have adgang til internettet. Sitet understøttes af de fleste typer af browsere og styresystemer, men Ekstra Bladet kan ikke garantere, at sitet understøttes af alle eksisterende typer af browsere og styresystemer.

Brug af sitet forudsætter, at du er i besiddelse af udstyr som fx en computer, en tablet eller en mobiltelefon med internetadgang og særligt software, hvilket kan medføre udgifter for dig. Brugen af sitet eller optimal udnyttelse af sitets tjenester kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du må være indforstået med, at efterlevelsen af sådanne krav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar.

Tilgængelighed

Det er en betingelse for etablering af adgang til EKSTRA, at abonnementet er betalt og aktivt. Som udgangspunkt er EKSTRA tilgængelig døgnet rundt, hver dag, året rundt. Der kan dog være afvigelser. Ved planlagte nedetider af et eller flere systemer vil dette blive meldt ud på http://ekstrabladet.dk/EKSTRA.

Manglende adgang til den købte ydelse på grund af planlagte nedetider eller på grund af tekniske problemer hos enten Ekstra Bladet eller tredjepart, strejker eller lignende ekstraordinære omstændigheder (force majeure) fører ikke til godtgørelse/erstatning til dig som kunde.

Oprettelse af abonnement

Ved køb af abonnement opretter du samtidig en Ekstra Bladet profil, så du kan logge ind og få adgang til EKSTRA. I forbindelse med oprettelsen skal du bekræfte din e-mail via et aktiveringslink, der sendes til den e-mailadresse, du har angivet. Det er en forudsætning for at kunne logge ind på sitet ekstrabladet.dk, at dette aktiveringslink er benyttet, og at et personligt kodeord er lavet. Hvis du allerede er logget ind på sitet ekstrabladet.dk gennem kommentarsystemet, vil dit abonnement blive tilknyttet den e-mailadresse, du er logget ind med. Profilen er personlig og indeholder som minimum din e-mailadresse samt kodeord. Det er disse oplysninger, du skal bruge, hver gang du logger på ekstrabladet.dk for at få adgang til sitet.

Oplysningspligt

Abonnementet leveres af Ekstra Bladet, Rådhuspladsen 37, DK-1785 København V, CVR nr. 26933676. Ekstra Bladet er en del af koncernen JP/Politikens Hus A/S, der formidler nyheder, debat og underholdning. JP/Politikens Hus A/S er en Danmarks førende medievirksomheder inden for trykte, digitale og mobile udgivelser.

Ekstra Bladet stiller bl.a. følgende ydelser til rådighed via sitet ekstrabladet.dk: Gratis og betalt indhold, kommentarsystem med mulighed for at debattere artikler, nyhedsbreve og andre services samt mulighed for tilmelding og/eller køb af diverse ydelser.

Du har ret til at fortryde indgåelsen af en abonnementsaftale med Ekstra Bladet indtil 14 dage efter aftalens indgåelse.

Varighed

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges.

Ved oprettelsen vælger du, hvilket produkt du ønsker at købe. Særlige vilkår vedr. betaling, varighed og opsigelse vil fremgå af beskrivelsen af det enkelte produkt.

Eventuelle tilbudsperioder (introrabat, værdikupon o.a.) kan ikke forlænges. Ved udløb af en tilbudsperiode fortsætter dit abonnement automatisk til den normale abonnementspris uden yderligere varsel. Undtaget er dog SMS-betaling, hvor du vil modtage en SMS, som skal bekræftes, inden du overgår til løbende betaling. Ved opsigelse af abonnementet løber abonnementet til udgangen af den periode, der er betalt for. Efter periodens udløb fornys betalingen ikke automatisk, hvis du har opsagt dit abonnement. Hvis du ønsker at genaktivere abonnementet, kan du gøre dette via ”Min Profil”.

Betaling

Abonnementet betales forud. Ved oprettelsen kan der vælges mellem betaling med kreditkort og MobilePay.

I et løbende abonnement giver du tilladelse til, at betaling for efterfølgende abonnementsperioder trækkes automatisk via det betalingsmiddel, du oplyser ved købet.


Særligt for betaling med kreditkort gælder:

Der kan betales med Dankort, MasterCard, Visa eller American Express. NB! Vi modtager ikke Mastercard Debit.

Creditcards
Efter hver gennemført betaling sender vi en kvitteringsmail til den e-mailadresse, der er tilknyttet din profil. Seneste transaktion kan også ses på ”Min Profil”, når du er logget ind på ekstrabladet.dk.

Hvis en betaling ikke kan gennemføres, f.eks. fordi betalingskortet er udløbet, vil du blive informeret om den manglende betaling og samtidig få mulighed for at ændre kortoplysningerne. Vi sender e-mailen til den adresse, der er angivet på din profil. Kortoplysninger kan ændres på ”Min Profil”, som du har adgang til, når du er logget ind på ekstrabladet.dk. I praksis foregår kortændringer ved, at du sletter dit eksisterende kort og tilknytter et nyt betalingskort.

Der lagres ingen følsomme personoplysninger eller betalingsoplysninger (som kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre) hos Ekstra Bladet. Betalingsoplysningerne krypteres på betalingssiderne hos Ekstra Bladets betalingsudbyder PayEx, der er certificeret af Visa og MasterCard.

Ekstra Bladet tilbyder ikke tilmelding til Betalingsservice for abonnementer på EKSTRA.


Særligt for betaling med MobilePay gælder:

Ved køb indtaster du dit mobilnummer (undtagen hvis du køber adgang via mobiltelefon). Herefter skal du følge vejledningen og bekræfte købet ved at ”swipe” på bekræft-knappen i MobilePay-app’en.


Særligt for betaling med sms gælder:


Ved køb indtaster du dit mobilnummer. Du modtager derefter en SMS, som du skal svare bekræftende på. Nærmere instruktioner fremgår af SMS’en. Ved bekræftelse modtager du en overtakseret SMS, der kvitterer for dit køb. Pengene trækkes via din telefonregning.

På tilsvarende vis vil du hver måned modtage en overtakseret SMS, når pengene for dit EKSTRA-abonnement trækkes. Seneste transaktion kan også ses på ”Min Profil”, når du er logget ind på ekstrabladet.dk.

Hvis en overtakseret SMS ikke kan leveres, og pengene dermed ikke kan trækkes, så modtager du en SMS med denne information og din adgang til EKSTRA lukkes.

Pris

Priser fremgår til enhver tid af http://ekstrabladet.dk/EKSTRA. Prisændringer varsles via e-mail til aktive abonnementer under respekt for gældende opsigelsesvarsel og får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet. Ekstra Bladet forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre prisen for et løbende abonnement. Adgangen til opsigelse af abonnementet som følge af prisændringer følger den til enhver tid gældende lovgivning.

Fortrydelsesret

I henhold til Forbrugeraftalelovens §18 har du 14 dages fortrydelsesret, når du opretter et abonnement via fjernsalg.

Særligt ved køb af abonnement på EKSTRA

Hvis du har købt adgang til EKSTRA, bortfalder din 14 dages fortrydelsesret. Jf. § 18 stykke 13 bortfalder fortrydelsesretten ved køb af et digitalt abonnement, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt.

Læs mere her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Kap4

Opsigelse

Abonnementet er gældende i 30 dage fra den dag, du indgår aftalen med Ekstra Bladet. Abonnementet forlænges herefter automatisk med en 30 dage ad gangen, medmindre det opsiges af dig. Det skal ske senest dagen før udløb af den til enhver tid løbende abonnementsperiode.

Særligt for betaling med kreditkort gælder:

Har du betalt med kreditkort, kan du aktivt stoppe dit abonnement på "Min Profil" på ekstrabladet.dk. Det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale.

Særligt for betaling med MobilePay gælder:

Har du betalt med MobilePay, kan du aktivt stoppe dit abonnement på "Min Profil" på ekstrabladet.dk. Derudover kan du stoppe dit abonnement i MobilePay-app’en. Det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale.

Særligt for betaling med sms gælder:

Har du betalt for EKSTRA med SMS, træder den løbende aftale først i gang, når du accepterer at overgå fra evt. introperiode / kampagnetilbud til løbende betaling. Hvis du har tilmeldt dig med en introperiode / kampagnetilbud (fx 30 dage for 0 kroner), sender vi dig en SMS ved udgangen af kampagneperioden. Denne SMS skal du besvare, før du overgår til løbende abonnement. Hvis du ikke besvarer den mister du adgang til EKSTRA. Du kan til enhver tid opsige dit SMS-betalte EKSTRA-abonnement ved at sende en SMS med ordlyden "EKSTRA STOP" til 1218.

Abonnementets omfang

Din profil er personlig og dit abonnement giver adgang til produktet på op til fem elektroniske enheder, dvs. fx computer, mobiltelefon og tablet. Misbrug vil medføre øjeblikkelig opsigelse af abonnementet fra Ekstra Bladets side uden kompensation.

Reklamationer

Ved fejl eller mangler kan support kontaktes. Kontakt ekstra.support@eb.dk.

Fejl på din eller din udbyders tekniske udstyr er Ekstra Bladet uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter at de er kommet til Ekstra Bladets kendskab. Der ydes ikke godtgørelse/erstatning i anledning af nedetider.

Personoplysninger og ophavsret

Der henvises til persondatapolitikken gældende for sitet ekstrabladet.dk:

Endvidere henvises til retningslinjerne for ophavsrettigheder tilhørende Ekstra Bladet.

Abonnementsdata (navn, kontaktoplysninger og abonnementsnummer) gemmes så længe dette er relevant. Du kan til enhver tid anmode om at få oplyst, hvilke oplysninger Ekstra Bladet har registreret om dig ved at rette henvendelse til Ekstra Bladet EKSTRA.

Endvidere kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling, og Ekstra Bladet vil naturligvis straks berigtige, slette eller blokere oplysninger, der måtte vise sig at være urigtige, vildledende eller på anden måde behandlet i strid med persondatalovgivningen.

Udsendelse af e-mails

Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails fra Ekstra Bladet vedrørende tekniske problemer, betaling, ændringer af abonnementsvilkår m.m.

Endvidere vil Ekstra Bladet løbende sende e-mails vedrørende redaktionelle historier og temaer, kundefordele, nye muligheder og produkter i relation til EKSTRA. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage sådanne e-mails ved at afmelde dem i selve mailen.

Individuelle vilkår

Der kan være individuelle vilkår tilknyttet abonnementet. Disse vilkår vil fremgå af det valgte produkt og af kvitteringsside samt bekræftelsesmail.

Særligt vedrørende kommentarsystemet og nationen! på sitet ekstrabladet.dk

Med din Ekstra Bladet profil kan du kommentere og bedømme kommentarer til de fleste artikler på ekstrabladet.dk. Dette kræver dog, at du har angivet fornavn og efternavn samt verificeret dit mobilnummer. Hvis du benytter dig af denne mulighed for at blande dig i debatten, accepterer du samtidig at ville overholde de til enhver tid gældende regler og betingelser for Ekstra Bladet nationen!

Vilkår for brug af Ekstra Bladet nationen!

Følgende regelsæt gælder for alle tjenesterne under Ekstra Bladets nationen!:

 • Kommentarer ved artikler på ekstrabladet.dk
 • Videoer og billeder i kommentarer ved artikler på ekstrabladet.dk
 • Folkets røst
 

1) Forbud mod opfordring til kriminalitet

Det betyder for eksempel, at du ikke må opfordre til vold eller racisme.

2) Du må ikke udsætte andre for personlige angreb

Det vil sige, du må ikke krænke, true eller forfølge andre personer eller grupper af personer.

3) Du må ikke krænke privatlivets fred

Det betyder, at du f.eks. ikke må offentliggøre eller udlevere andre personers fulde navne, adresser, telefonnumre eller andre kontaktoplysninger.

4) Ophavsret m.m.

Du må f.eks. ikke tilskynde til eller muliggøre adgang til eksempelvis ulovlig software- eller musik-download. Hvis der er musik i en video, du har uploadet, skal du selv eje rettighederne til musikken, ellers krænker du ophavsretten hertil.

5) Forbud modbrug af nationen! kommercielt

Du må eksempelvis ikke linke til eller gøre reklame for konkrete produkter.

6) Rettigheder til indhold

Ekstra Bladet har til enhver tid ret til at bringe dine kommentarer, indlæg i Folkets røst, dine videoklip og billeder i Ekstra Bladet og på Ekstra Bladets websites i fuld eller redigeret udgave.

7) Krænkende billeder

Det er ikke tilladt at bruge krænkende billeder som avatar-billeder. Ekstra Bladet forbeholder sig til enhver tid ret til at slette avatar-billeder, som er krænkende.

8) Ansvar

Du er ansvarlig for det indhold, du vælger at offentliggøre på sitet ekstrabladet.dk og i nationen!-sammenhæng, hvad enten det er i tekst eller billeder.

Ekstra Bladet er dog over for tredjemand ansvarlig for indholdet og overvåger derfor ekstrabladet.dk og nationen!.

9) Udelukkelse

Ved gentagne og/eller grove overtrædelser af reglerne kan du uden varsel blive udelukket fra nationen!. Hvis vi er nødt til at udelukke en bruger, og vedkommende efterfølgende ønsker sin profil slettet, forbeholder vi os ret til at gemme tilstrækkeligt med oplysninger, så den udelukkede bruger ikke kan oprette sig selv på nationen! igen.

 

Specifikke regler vedrørende kommentarfunktionen

Kommentarfunktion er ikke et chatforum eller et sted for din frie mening. Kommentarerne er styret af indholdet i artiklerne, og derfor skal dine kommentarer have relevans til artiklen.

Du er ene og alene ansvarlig for alt det indhold, du bidrager med. Injurier, brud på copyright og varemærker, links til kommercielle hjemmesider, produkter eller salgsmaterialer og krænkende eller truende sprog er ikke tilladt og vil blive slettet ifølge vores kommentarpolitik.

Ved kommentarer på ekstrabladet.dk optræder du med for- og efternavn eller valgt visningsnavn.
 

Specifikke regler vedrørende videoklip

Du må uploade videoklip, du selv har filmet. Du er selv ansvarlig for indholdet. Når du uploader et videoklip på EKSTRA, giver du herved samtykke til, at Ekstra Bladet må bruge klippet i redaktionelt øjemed, enten som det er eller i redigeret udgave.

Du må ikke uploade videoklip, der indeholder materiale, som du ikke har alle rettigheder til. Det gælder særligt for musik, film og optagelser fra sportsbegivenheder. Du må heller ikke uploade videoklip, hvis der optræder personer i optagelsen, som ikke har givet tilladelse til, at du uploader optagelsen. Du må heller ikke uploade videoklip, som er af pornografisk karakter.

Materiale, der strider mod disse regler, vil uden varsel blive slettet.
 

Specifikke regler vedrørende billeder

Du må kun uploade billeder, som du har alle rettigheder til. Når du uploader et billede, giver du herved samtykke til, at Ekstra Bladet må bruge billedet i redaktionelt øjemed, enten som det er eller i redigeret udgave.

Du må ikke uden samtykke uploade andres billeder, uanset om det er fotos, tegninger, grafik, afbildning af andres billeder m.m.

Du må ikke uploade billeder af personer, som ikke har givet tilladelse til, at du uploader billedet.

Du må ikke uploade billeder af pornografisk karakter.

Endelig må du ikke uploade billeder, hvorved andres rettigheder krænkes, herunder for så vidt angår rettigheder til film, musik, kunst, sportsbegivenheder eller lign.

Materiale, der strider mod disse regler, vil uden varsel blive slettet.
 

Specifikke regler vedrørende Folkets Røst

Folkets Røst betyder, at det er dig, der sætter dagsordenen. Du kan f.eks. publicere anmeldelser af musik, koncerter og film, og du kan skrive om din egen mærkesag, samt samle støtter til din sag.

Når du publicerer i Folkets Røst skal du opgive dit navn, så andre kan se, hvem du er. Hvis du optræder med et specielt brugernavn på nationen!, kan du beholde det, når du kommenterer. Du vil stå som afsender på din sag med dit rigtige for- og efternavn. Du skal derudover være mobilverificeret, opgive køn og dit postnummer. Disse oplysninger er til intern brug/statistik-formål.

Det generelle regelsæt for nationen!-kommentarer (se andetsteds i denne artikel) gælder også for tekster og billeder på Folkets Røst. Du skal være opmærksom på, at du er ansvarlig for samtlige af de kommentarer, som du lægger på Folkets Røst - både på egne og andres sager. Du skal også være opmærksom på, at man – når man støtter eller opretter en sag – får e-mail, når der er nyt i sagen. Dvs. fx hvis redaktionen skriver om sagen, eller sagsopretteren ændrer den.

Derudover forbeholder Ekstra Bladet sig retten til på ethvert tidspunkt at slette kommentarer og indlæg i Folkets røst, som er i strid med nærværende vilkår og/eller gældende dansk lovgivning.

Seneste i EKSTRA
Hent flere
Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Nyhedsredaktør:Jakon Hansen
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen