Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt

Dansk Skovforening protesterer imod regeringens planlagte, men ikke vedtagene afgifter på brænde og træflis

  • Den nye såkaldte forsyningssikkerhedsafgift vil if'ølge Dansk Skovforening gøre det dyrere at bo i landdistrikterne. (Foto: Britta Vad, Colourbox)
Den nye såkaldte forsyningssikkerhedsafgift vil if'ølge Dansk Skovforening gøre det dyrere at bo i landdistrikterne. (Foto: Britta Vad, Colourbox)

Danskere, der selv henter deres brænde i skovene, kan forberede sig på, at brændet bliver dobbelt så dyrt.

Det mener Dansk Skovforening, der har protesteret imod de planlagte afgifter fra regeringens side.

Ifølge foreningen vil regeringen lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme.

Regeringens forslag betyder, at sankebrænde bliver dobbelt så dyrt: Afgiften skønnes ifølge Dansk Skovforening at blive omkring 165 kr. pr. rummeter bøgebrænde. Gennemsnitsprisen for sankebrænde af bøg har været helt stabil siden 2004 og var sidste år på 156 kr.+ moms pr. rummeter.

Se prisudviklingen for brænde 2003-2011

Dansk Skovforening mener, at afgiftens formål er at tjene penge til staten for at dække en del af statens tab når danskerne ellers gør som ønsket: Bruger mindre kul, olie og gas og derfor betaler færre afgifter af fossil energi.

Konsekvenser af afgiften

Afgiften er ifølge foreningen udtænkt bag et skrivebord, og politikerne bag energiforliget aner næppe hvilke konsekvenser afgiften vil få:

Øget grænsehandel

Øget CO2-udledning

Dyrere at bo i landdistrikterne

Øget marked for sort brænde

Øget afbrænding af urent træ

Forringet pleje af skovene

Uhyrligt bureaukrati med at administrere og kontrollere en punktafgift på Danmarks 25.000 skovejendomme.

Historien bag afgiften

Den nye afgift har ifølge foreningen fået det forskønnende og uforståelige navn ”forsyningssikkerhedsafgift”.

Den blev foreslået af den borgerlige regering, overtaget af den nuværende og aftalt af et bredt flertal i Energiforliget i marts 2012.

Nu er lovforslaget under udarbejdelse og fremsættes i foråret 2013. Afgiften fases ind fra 2014 og får fuld effekt fra 2020.

Dansk Skovforening konstaterer tørt: - Vindmøller, solpaneler, varmepumper og jordvarme går fri.

Dansk Skovforening og dens formål

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation. Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. Dansk Skovforening kan have ejerandele i foreningens datterselskaber.

Foreningen udtaler:

- Danmarks skove og natur rummer uerstattelige og meget forskellige værdier, både for ejerne og for samfundet. Denne mangfoldighed af værdier bør udvikles og sikres for fremtidige generationer af ejere og borgere. De vigtigste midler er:

· Ejerskab der sikrer kontinuitet og langsigtet ansvarlighed i udviklingen af skovenes og naturens værdier.

· Økonomi der sikrer bæredygtighed og mangfoldighed i udviklingen af skovenes og naturens værdier.

· Faglig viden og åbenhed der sikrer kvalitet i udviklingen af skovenes og naturens værdier.

· Handlefrihed der sikrer motivation og kreativitet for skovenes og naturens ejere og ansatte.

· Et omdømme for skovenes og naturens ejere og ansatte der sikrer omverdenens tillid, lydhørhed, samarbejde og betaling for skovenes produkter.

De fleste medlemmer af Dansk Skovforening er skovejere, f.eks personer, selskaber, fonde og kommuner. Desuden er en række personer, virksomheder og organisationer der ikke ejer skov, medlemmer.

Dansk Skovforening har adresse Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C.

kommentarer
Vis kommentarer

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet