SMS Tip

Her kan du læse mere om sagen og give din støtte, hvis du bakker op.

Min sag Oprettet af Bente Stenfalk d. 01/01/2012

AFSKAF lægekonsulenterne og TERM-modellen i 2012.

Lægekonsulenterne, som forvansker, overser og 'digter' om klienters speciallægeerklæringer, skader klienterne og trækker deres sag ud i 10-20 år.
Lægekonsulenterne finder hele tiden på nye undersøgelser, som lige skal være den sidste inden pensionen, men det bliver ALDRIG den sidste.
Og når alt er afprøvet, så skal klienten til psykiater, Per Fink i Århus f.eks. Ham, der har opfundet sine egne uvidenskabelige diagnoser: de såkaldte 'funktionelle lidelser' og 'bodily disstress', som er psykiatriske diagnoser. Klientens speciallægeerklæringer negligeres, han får en af disse psykiatriske diagnoser, og kan behandles f.eks. med psykofarmaka, som, psykiateren muligvis mener, kan gøre klienten rask. Han kan ikke sige nej, fordi kommunen så kan tage bistanden.
Disse klienter behandles efter TERM-modellen, som også bruges af praktiserende læger, som har været på kursus i modellen, hvor de er blevet trænet af skuespillere til at håndtere kronisk syge patienter.
Når man behandles efter TERM-modellen, så forsøges det forhindret, at man opsøger andre læger, hvilket kan resultere i, at man kan have en alvorlig sygdom, som ikke opdages!
TERM-lægen vil også forsøge at få klientens familie til at bakke op om sine behandligsmetoder, så klienten står alene mod hele systemet: kommune, psykiater, lægekonsulent, sagsbehandler, familie og andre læger, som kommunen også betaler løn til...
Det er OVERGREB på syge mennesker, og politikerne burde få øjnene op for det og afskaffe de unødvendige lægekonsulenter og forbyde brugen af TERM-modellen.

Medier knyttet til denne sag

Ekstra Bladet påtager sig intet ansvar for medier uploadet af, eller linket til, af sagens opretter.

Du passer jo fint ind fru Olsen - nu lægger jeg låg på så ingen opdager, hvad du virkelig fejler. Tegnet af Leo Thiel.

- -

Annonce

Annonce

  • Seneste i Nationen
-

Ingen artikler

Img