Arnes datter udvist til presenning-skur: Hvorfor må kriminelle blive?

I går afgjorde Højesteret, at fire rumænere, ikke kan sendes hjem til afsoning i Rumænien, fordi der er tvivl om, hvor mange kvadratmeter de får til rådighed. I marts udviste Danmark Arnes datter til skur med pressenningtag, og nu undrer han sig.

  • Hvordan kan det være i orden, at sende en 16-årig pige med dansk far til Filipinerne, når man ikke kan sende fire kriminelle rumænere til Rumænien, spørger Arne, hvis datter Anneca lige nu bor i et skur med tag af presenning.
Hvordan kan det være i orden, at sende en 16-årig pige med dansk far til Filipinerne, når man ikke kan sende fire kriminelle rumænere til Rumænien, spørger Arne, hvis datter Anneca lige nu bor i et skur med tag af presenning.

- Der er noget galt i Danmark! Der er meget stor forskels behandling.

- Kriminelle rumænere, som skulle hjem i fængsel, får lov til at blive, fordi deres menneskerettigheder gør, at vi ikke kan sende dem hjem til deres eget land.

- Så her sidder jeg i Tønder - som far til en 16 år gammel pige, der ikke måtte blive hos mig - med en dårlig smag i munden.

Gode fornuftige mennesker smides ud af landet
Sådan skriver Arne - som du sikker kan huske, fordi han i fire månede henover årskiftet kæmpede med næp og kløer for at få systemet overbevist om, at hans datter skulle have lov til at bo i Danmark.

Se også: Så fik Danmark endelig udvist Arnes datter: Hun er jo ikke kriminel

Se også: Hun har filipinsk kultur: Derfor udviste Udlændingestyrelsen Arnes datter


Arnes datter foran skolen i Tønder.

Arne kobler - som mange andre - udvisningen af søde og rarer og integrationsglade personer, med den afgørelse den øverste danske domstol, Højesteret kom med i går. Højesteret bestemte nemlig, at fire kriminelle rumænere IKKE kunne udvises til afsoning i deres hjemland, fordi der er usikkerhed omkring, hvor mange kvadratmeter, de kunne kalde 'personligt rum' i de rumænske fængsel. Og en udvisning derfor kunne risikere, at stride imod de kriminelles menneskerettigheder:

Se også: Nu bliver de i Danmark: Rumænske kvinder får for lidt plads i fængslet

- Jeg tror efterhånden at nogen bevidst forsøger at sabotere systemet indefra. 
- Gode, fornuftige mennesker sendes ud af landet, alt imens det kriminelle , uintegrerbare pak får lov at blive. 
- Måske er det på tide at kigge de mennesker - som sidder og beslutter disse love/paragraffers virke og forhold - efter i sømmene, skriver Patrick L på DRnyheders Facebookside således i en kommentar til højesterets afgørelsen, og Arne - som lige nu har måtte bruge 6400 kr på at få lavet nye DNA-test, for at bevise at Anneca er hans datter (de engelske han havde fået, var ikke gode nok til de danske udlændingemyndigheder) undrer sig også:

Hvor er min datters menneskerettigheder?
- Min datter bor i en bambus hytte med presenning på taget (fordi taget er utæt) på Filippinerne.

- Fordi hun blev smidt ud af Danmark den 8. marts.

- Hvor er hendes menneskerettigheder?, spørger Arne, men hvad siger du?

Savner du sund fornuft i den danske udvisningspolitik?

Er du enig med Højesteret?

Se resultat

Er du enig med Højesteret?

Din stemme er modtaget

Vis afstemning

Fejl

Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Derfor får de kriminelle rumænere lov til at blive: 2 kvadratmeter 'personligt rum' er i strid men deres menneskerettigheder

Kendelse afsagt den 31. maj 2017 - Anklagemyndigheden mod T1, T2 og T3

Justitsministeriets afgørelser om udlevering til strafforfølgning i Rumænien blev ophævet som værende i strid med udleveringsloven

I en sag om behandlingen af en anmodning fra de rumænske myndigheder om udlevering af T1, T2 og T3 til strafforfølgning i Rumænien på baggrund af en europæisk arrestordre, havde Højesteret ved kendelse af 24. februar 2017 bestemt, at der skulle indhentes en fornyet udtalelse fra de rumænske myndigheder om de forhold, som de pågældende efter en eventuel udlevering ville blive anbragt under. Disse fornyede udtalelser var nu tilvejebragt.

De rumænske myndigheder oplyste, at T1, T2 og T3 under varetægtsfængsling ville være garanteret et personligt rum på mindst 3 m i en flerpersoners celle. Højesteret vurderede, at disse oplysninger ved­rørende varetægtsfængslingsperioden ikke gav grundlag for at fastslå, at der ville være en reel risiko for, at de pågældende under varetægtsfængslingen ville blive udsat for umenneskelig eller nedværdi­gende behandling i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

Justitsministeriet havde ikke betinget afgørelserne om udlevering af T1, T2 og T3 af, at de pågældende skulle overføres til Danmark med henblik på fuldbyrdelse af en eventuel fængselsstraf idømt i Rumæ­nien. Der skulle derfor også tages stilling til, om der ville være en reel risiko for, at de pågældende under afsoning af en eventuel straf i Rumænien ville blive udsat for behandling i strid med artikel 3.

For så vidt angik afsoningen af en eventuel fængselsstraf oplyste de rumænske myndigheder, at de pågældende under ordningen med lukket fængsel ville være garanteret et personligt rum på mindst 3 m. Højesteret vurderede, at der ikke var grundlag for at fastslå, at der var en reel risiko for, at T1, T2 og T 3 ville blive udsat for umenneskelig eller nedværdigende behandling i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 for så vidt angik den del af afsoningen af en eventuel fæng­selsstraf, der ville finde sted under ordningen med lukket fængsel.

Efter oplysningerne fra de rumænske myndigheder lagde Højesteret til grund, at der var en nærliggen­de mulighed for, at T1, T2 og T3 ville komme til at afsone en del af en eventuel fængselsstraf under ordningen med halvåbent eller åbent fængsel, hvor de pågældende kun var garanteret et personligt rum på 2 m.

På den baggrund fastslog Højesteret, at der var en reel risiko for, at afsoning i Rumænien af en eventuel fængselsstraf i en del af tiden ville komme til at ske under forhold, der ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, således som Den Europæiske Menne­skerettighedsdomstol havde fortolket og anvendt bestemmelsen i en dom af 20. oktober 2016. Udleve­ring af T1, T2 og T3 til Rumænien ville derfor være i strid med udleveringslovens § 10 h, stk. 2, og Justitsministeriets afgørelser om udlevering af de pågældende til strafforfølgning i Rumænien ophæ­vedes derfor som værende i strid med denne bestemmelse.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Kilde: Hojesteret.dk

Læs også

kommentarer
Vis kommentarer
Seneste Nyt
Mest læste på Ekstra Bladet

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet
Seneste i nationen!
Hent flere