nationen

Frank har lavet rigtig meget lort: Nu står han selv i lort til halsen

nationen! har fået et brev og et foto fra Kim, der er bror til Frank, der bor på bostedet Ramme i Lemvig. Kim skriver, at Frank er dybt ulykkelig og græder, fordi hans bosted gennem ti år er blevet lukket af tilsynet.

- Hej.

- I tirsdags, d. 6-6-2017, modtog vi beskeden om at bostedet Anker skal lukke 1.7.

- Så hvor skal de 'syge' mennesker, der har problemer i livet, nu bo.

Vi andre får 3 måneders opsigelse
Sådan lyder det fra Kim Hansen, bror til 49-årige Frank Hansen, der har boet på det 8 personer store bosted Anker i Lemvig. Kim fortæller, at Frank - som er en stor og kraftig mand, der har været ude i 'rigtig meget lort' - er helt fra den, fordi han nu mister sin base og sit holdepunkt gennem 10 år. Og fordi han ikke ved, hvad der skal ske fra d. 1. juli.

Frank kan ikke klare sig selv
Kim prøver derfor sammen med søsteren at få så meget opmærksomhed som muligt på lukningen, som de synes sker med meget kort varsel:

- Vi andre har jo også tre måneders opsigelse, siger Kim, der gerne vil have at du deler dette nødråb, til så mange som muligt:

- Frank kan ikke klare sig selv. Og hans sagsbehandler siger, at de ikke ved, hvor de skal sende ham hen.

- De fik besked for en uge siden og han græder og er dybt ulykkelig, for han har altid haft det godt deropper. Det er ligesom en lille familie.

Er ved at lave et TV-bord i træværkstedet
- De har f.ex. noget træværksted, hvor de laver borde-bænkesæt, og Frank er i gang vil lave nyt TV-bord.

- De fisker også, og de har en campingbus, og i det hele taget gør de så meget for dem, der bor deroppe, siger Kim, der håber at lukningen som mimimum kan udskydes - og allerhelst annuleres.

Kurt Anker, der er daglig leder på bostedet, som koster fra 2560 kr pr døgn, bekræfter at de har fået besked fra det sociale tilsyn, at de skal lukke inden d. 1/7. Og at de har fået afslag på en lidt længere frist.

Men hvad tænker du? Forstår du godt at Franks bror synes det er dårligt, at hans bror nu ikke ved, hvor han skal bo?

I faktaboksen nedenfor kan du se, hvilken målgruppe bostedet arbejder med. Her er tilsynets rapport:

Konklusionen på tilsynet:

Socialtilsyn Midt vurderer, at Botilbudet Anker samlet set ikke vurderes at opfylde betingelserne for fortsat godkendelse jf. § 5 og § 6 i Lov om socialtilsyn.

Botilbudet Anker er godkendt efter servicelovens § 107 - midlertidigt botilbud til voksne.

Socialtilsyn Midt har ved det anmeldte tilsyn foretaget vurdering af Botilbudet Ankers kvalitet ud fra kvalitetsmodelens 8 temaer.

Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet Anker ikke arbejder med at understøtte borgernes uddannelse eller beskæftigelse, herunder borgernes muligheder for at inkluderes i samfundslivet.

Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet Anker i nogen grad understøtter borgerne i at indgå i sociale relationer udenfor tilbuddet, men ikke i tilstrækkelig grad opstiller individuelle og konkrete mål for borgerne med henblik på at understøtte borgernes personlig udvikling.

Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet Anker ikke anvender de angivne faglige tilgange og metoder i praksis og dermed ikke bidrager til at sikre borgernes trivsel og den ønskede udvikling for borgerne.

Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet Anker ikke understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Tilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet ikke respekterer borgernes værdighed og integritet. Ligesom tilbuddet ikke sikrer borgernes selv- og medbestemmelsesret.

Desuden vurderer tilsynet, at tilbuddets pædagogiske indsats ikke forebygger magtanvendelser og overgreb over for borgerne, idet borgernes rettigheder ikke bliver overholdt.

Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet Ankers bestyrelse, ledelse og medarbejdere ikke har det nødvendige fokus på at sikre en tilstrækkelig faglig kvalitet i tilbuddet.

Det vurderes at det afspejles i tilbuddets kultur og daglige drift, at borgerne ikke modtager en indsats, der er etiske og fagligt forsvarlig, i forhold til deres individuelle behov.

Socialtilsynet vurderer, at Botilbudet Anker anvender fysiske, der ikke er godkendt til formålet og som ikke sikrer borgernes trivsel.

Socialtilsynet kan ikke godkende tilbuddets budget for 2017, da tilsynet ikke kan godkende et budget, hvor huslejen overstiger markedslejen.

Kilde: Tilbudsportalen

Synes du, at man kan smide 'syge' folk fra et bosted ud med mindre end 1 måneds varsel?

Se resultat

Synes du, at man kan smide 'syge' folk fra et bosted ud med mindre end 1 måneds varsel?

Din stemme er modtaget

Vis afstemning

Fejl

Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Bostedet Anker

Målgrupen er personer med social/psykiatriske problemstillinger, herunder også omsorgssvigt.

'Dobbelt diagnosticerede' klienter, hvor stof - eller et alkoholmisbruget enten er primær årsag til psykisk lidelse, eller sekundær årsag til en psykisk lidelse.

Klienter med dom til psykiatrisk behandling. Efter straffelovens § 68, § 69 og § 70.

I disse tilfælde samarbejdes der med Kriminalforsorg og psykiatrisk overlæge.

Klienter med anden etnisk baggrund.

Der modtages ikke klienter med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom, eller klienter der er i aktivt misbrug.

Botilbudet modtager klienter som ikke har nogen diagnose, men som ville kunne drage nytte af vores tilbud.

Karakteristika for målgruppen er at de ofte har været ude for utallige indlæggelser på psykiatriske afdelinger.

- Personer i alderen 18 - 60 med anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse
- Personer i alderen 18 - 60 med stressbelastning, tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse
- Personer i alderen 18 - 60 med stofmisbrug, andre psykiske vanskeligheder, forandret virkelighedsopfattelse
- Personer i alderen 18 - 60 med andet socialt problem, indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, omsorgssvigt
- Personer i alderen 18 - 60 med dømt til strafferetslig foranstaltning, udadreagerende adfærd

Kilde: Tilbudsportalen

Læs også

kommentarer
Vis kommentarer

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet
Seneste i nationen!
Hent flere