Samfund

Dom over Penkowas forskning: Hun har snydt

Hjerneforsker Milena Penkowa har fusket med sine resultater i to sager, som Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed har afgjort, skriver Weekendavisen

  • Foto: Polfoto
Foto: Polfoto

Hjerneforskeren Milena Penkowa får en hård dom af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) fælder en hård dom over hjerneforskeren Milena Penkowa i det udkast til afgørelse, som UVVU netop har formuleret.

Det skriver Weekendavisen fredag.

Ifølge avisen viser resultaterne af den første officielle undersøgelse af Penkowas forskning, at hjerneforskeren fuskede med sine resultater.

Desuden viser afgørelsen, at hun er videnskabeligt uredelig i begge de to sager, som det statslige udvalg har behandlet som de første i den omfattende Penkowa-sag.

Ifølge Weekendavisen konstaterer UVVU efter halvandets års undersøgelser, at Milena Penkowa har "handlet forsætligt", afgivet "vildledende og urigtige oplysninger", og har foretaget "konstruktion af data".

I begge de to undersøgte sager er hun ifølge UVVU ansvarlig for "alvorligt brud på god videnskabelig praksis".

Milena Penkowa har konsekvent afvist anklagerne mod hende for videnskabelig uredelighed, men hendes forsvar har ikke overbevist medlemmerne af UVVU.

Ifølge Weekendavisen fremgår det, at udvalget flere gange har været på besigtigelse i Penkowas lokaler på Københavns Universitet for at efterspore materiale, og at Penkowa var inviteret til at deltage, så hun kunne fremlægge vævsprøver og andet bevismateriale.

Penkowa valgte dog at blive væk.

UVVU fastslår i den ene af sagerne, at Penkowa ikke kan have haft så mange forsøgsmus af en særlig, sjælden slags til sin rådighed, som hun skriver i en videnskabelig artikel fra 2002.

Derfor er hendes artikel ikke blot forsætlig videnskabelig uredelig men også udtryk for konstruktion af data.

Den anden sag er fra 2010, hvor Penkowa indsendte en videnskabelig artikel, hvor hun påstod at have brugt to studerendes resultater.

Ifølge UVVU har hun i denne artikel "afgivet vildledende og urigtige oplysninger om de metoder, hun har anvendt", "angivet urigtige oplysninger om de to studerendes bidrag til manuskriptet" og "handlet groft uagtsomt".

Milena Penkowa har frist til begyndelsen af august med at svare på UVVUs udkast til afgørelser.

Men da hun undervejs i behandlingen af sagerne allerede flere gange har forklaret sig og detaljeret redegjort for sine argumenter, er det ifølge Weekendavisen ikke sandsynligt, at hun kan ændre noget i udvalgets sønderlemmende dom over hendes forskning.

SAGEN KORT

* Juli 2001: Milena Penkowa indleverer sin første doktordisputats til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

* April 2003: Et enigt bedømmelsesudvalg afviser Penkowas doktordisputats.

* December 2003: Daværende dekan, Ralf Hemmingsen, beder to nordiske eksperter om en "second opinion" om Penkowas disputats.

* Februar 2004: Eksperterne konkluderer, at der ikke er grund til kritik af Penkowas arbejde.

* Oktober 2005: Et enigt bedømmelsesudvalg indstiller Penkowas disputats til forsvar for doktorgraden.

* Juni 2005: Penkowa modtager en treårig bevilling fra IMK Almene Fond.

* Marts 2006: Penkowa tildeles doktorgraden.

* Februar 2007: På baggrund af en konkret henvendelse fra en videnskabelig medarbejder rejser dekanatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet en sag vedrørende Penkowa.

Sagen videresendes til KU's Praksisudvalg, som konkluderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Penkowas analysearbejde.

* August 2008: Penkowa skriver selv indstilling til EliteForsk-prisen.

* Januar 2009: Penkowa modtager videnskabsministerens EliteForsk-pris på 1,1 millioner kroner.

* Oktober 2009: Penkowa ansættes i et etårigt professorvikariat ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, hvor hun allerede er lektor.

* 3. februar 2010: KU politianmelder Penkowa for dokumentfalsk og muligvis bedrageri i forbindelse med Penkowa's rotteforsøg i Spanien.

* April 2010: Penkowa suspenderes fra KU, fordi rigsadvokaten har anlagt en straffesag efter anmeldelse fra det private Dansk Selskab for Neurovidenskab (DSfN).

* November 2010: Københavns Universitet indberetter to sager om Milena Penkowas forskning til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU).

* November 2010: IMK Almene Fond rejser over for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet krav om tilbagebetaling af en del af fondens samlede bevilling på 5.650.000 kroner til Penkowa. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tilbagebetaler 2.109.684,77 kroner.

* December 2010: Penkowa fratræder sin stilling på KU og tilbagebetaler 276.000 kroner fra sin bevilling fra IMK Almene Fond til KU.

* 17 december 2010: Penkowa idømmes tre måneders betinget fængsel i Københavns Byret for underslæb, forfalskning af dokumenter og falsk anklage mod en studerende. Først appellerer hun, men senere accepterer hun dommen.

* 19. januar 2011: Bestyrelsen beder Kammeradvokaten om at gennemgå hele Penkowa-sagen.

* 18. marts 2011: Københavns Politi foretager ransagning på Penkowas tidligere laboratorium og sigter hende for bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med en række påståede dyreforsøg i Spanien.

* 22. marts 2011: Rapport fra Kammeradvokaten slår fast, at rektor på KU, Ralf Hemmingsen, begik en fejl, da han skulle tjekke Penkowas rotteforsøg i Spanien.

Men det skal ikke have konsekvenser, konkluderer universitetets bestyrelse. Kammeradvokaten kritiserer også, at KU tillod, at Penkowa indstillede sig selv til EliteForsk-prisen.

* 19. maj 2011: Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) tager EliteForsk-prisen fra Milena Penkowa efter indstilling fra Københavns Universitet.

* 17. april 2012: En 400 liters kummefryser indeholdende vævsprøver, der tilhører Milena Penkowa, er pludselig dukket op på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

* 28. juni 2012: Udvalgene UVVU afgør i de to første af flere sager, at hun har fusket og er videnskabeligt uredelig i begge sagerne, at Milena Penkowa har "handlet forsætligt", afgivet "vildledende og urigtige oplysninger", og har foretaget "konstruktion af data".

I begge de to undersøgte sager er hun ifølge UVVU ansvarlig for "alvorligt brud på god videnskabelig praksis".

Kilde: Ritzau

Læs også

kommentarer
Vis kommentarer
Seneste Nyt
Mest læste

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet
Seneste Nyheder
Hent flere
Mest læste i Nyheder
Hent flere