Klubvenskabskampe - 25. nov 2012

International klub
Se stilling
Fylkir Reykjavik
1
0
Fjolnir Reykjavik