300 ton olieforurening fundet på dansk strand

Region Syddanmark bekræfter massiv olieforurening på strand, hvor Danfoss i 50'erne deponerede affald

En gammel losseplads ved Himmark Strand på Nordals har sat sine spor.

En undersøgelse af forureningen på stranden viser, at der er omkring 300 ton olieforurening på den nordalsiske strand.

Det er estimeret på baggrund af cirka 250 jordprøver og 65 vandprøver, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

- Forureningen på Himmark Strand er nu kortlagt, og som ventet er der tale om en massiv olieforurening, står der.

I september afslørede en undersøgelse, at Danfoss' dumping af affald i 1950'erne og 1960'erne har haft større konsekvenser end hidtil antaget.

Stikprøver viste, at der i vandet ud for stranden blev fundet store mængder af det kræftfremkaldende stof vinylklorid.

Fundet resulterede i, at der blev indført et badeforbud på stranden. Desuden blev det også frarådet at fiske i området.

Affaldet, som Danfoss læssede af i perioden, skete med myndighedernes tilladelse. Det bestod blandt andet af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.