342 menneskesmuglere er straffet efter grænsekontrol

Langt de fleste menneskesmuglere, som er taget af grænsekontrollen, har fået ubetingede domme

Siden grænsekontrollen blev indført efter de store flygtningestrømme i 2015, er 342 personer blevet straffet for overtrædelse af udlændingelovens eller straffelovens paragraffer om menneskesmugling.

Mere end tre fjerdedele af dem er blevet straffet med ubetinget fængsel.

Det oplyser justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i et svar til Folketingets Retsudvalg. Her har den radikale retsordfører, Lotte Rod, spurgt om antallet af domme for menneskesmugling som følge af grænsekontrollen.

I perioden er 398 personer blevet sigtet for menneskesmugling - altså mistænkt og gjort til genstand for en politiefterforskning. Og langt de fleste af dem er også blevet dømt. Nogle endda flere gange.

En opgørelse fra Rigsadvokaten viser, at der er sket 418 såkaldt fældende afgørelser fordelt på 342 personer.

Langt de fleste af menneskesmuglerne har fået ubetingede frihedsstraffe. Det gælder for mere end tre fjerdedele. Derudover er der et par håndfulde betingede domme, mens resten har fået bødestraffe.

Udlændingelovens bestemmelser om menneskesmugling forbyder al bistand til en udlændings ulovlige ophold i Danmark. Det gælder hjælp til såvel ind- som gennemrejse.

Strafferammen spænder fra bøde og op til to års fængsel. Men under særligt skærpende omstændigheder kan straffen blive endnu hårdere. For så er overtrædelserne nemlig omfattet af straffeloven.

Under disse særligt skærpende omstændigheder er strafferammen op til otte års fængsel. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor andres liv udsættes for fare, eller hvor smuglingen er systematisk eller organiseret.