90 meter fragtskib på grund er kommet fri

Der er ikke umiddelbart risiko for olieudslip fra skib, der var stødt mod i farvandet Grønsund ud for Falster

Et finsk fragtskib med navnet "Baltic Madonna", der mandag aften stødte på grund i farvandet Grønsund ud for spidsen af Nordfalster, er kommet fri, oplyser Michael Horn, vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter.

- Her klokken præcis 02.13 i nat, der kom skibet fri af grunden. Det var, mens vi havde vores maritime miljøboringshold om bord.

- De gav melding om, at skibet begyndte at røre på sig, fordi vandstanden var på vej til at stige. Så fik de et forsøg til at få skibet fri, og det lykkedes dem, siger vagtholdslederen.

Skibet er nu sejlet til området vest for Vordingborg, hvor det har kastet anker, så der kan foretages nærmere undersøgelser tirsdag, før det endeligt kan frigives til sejlads.

Der er fortsat ikke tegn på eller vurderet risiko for olieudslip, oplyser Michael Horn.

Anmeldelsen om, at det 90 meter lange og 13,5 meter brede skib var stødt på grund, tikkede ind omkring klokken 18.45 mandag.

Marinehjemmeværnet fra Vordingborg rykkede mandag aften ud med fartøjet "Aries" med en besætning på otte frivillige.

Med sig havde de et hold fra søværnet, der i løbet af aftenen inspicerede skibet og skabte overblik.

Grunden til, at skibet stødte på grund, skyldes formentlig sand i sejlrenden, der kan flytte sig.

- Der har været lavere vanddybde, end kaptajnen havde regnet med, forklarer Horn.

Skibet er ladet med containere og store ruller med en form for stål. Forsvaret har vurderet, at godset ikke er farligt.

Det finske skib var på vej til Nyborg, da det pludselig sad fast.