Affaldsfusk koster virksomhed bøde på knap 400.000 kroner

Virksomhed sparede både tid og penge på at sende affald ud af landet på ulovlig vis. Det koster nu en bøde.

En virksomhed er ved Retten i Kolding blevet idømt en bøde på 394.000 kroner for at sende affald ud af landet efter en forkert procedure.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Når man sender affald ud af landet, skal man anmelde det, og man skal have godkendelser fra både afsender- og modtagerlandets myndigheder.

Desuden skal man have tilladelser fra de lande, som affaldet transporteres igennem, ligesom man skal stille økonomisk sikkerhed, forklarer specialanklager Pernille Moesborg i pressemeddelelsen.

Men hvis der udelukkende er tale om rent affald af samme slags, kan det sendes på en forenklet måde, hvor der blot skal medfølge noget dokumentation.

Den dømte virksomhed havde dog ikke rent affald i lastbilen.

I tre tilfælde fra september 2014 til april 2015 blev i alt fem af virksomhedens lastbiler kontrolleret af Tungvognscenter Syd i samarbejde med Miljøstyrelsen.

De fem transporter var sendt på den forenklede måde, men Miljøstyrelsen vurderede, at transporterne skulle være anmeldt.

Og det har Retten i Kolding altså givet styrelsen ret i.

Specialanklager Pernille Moesborg medgiver, at der er tale om en meget høj bøde, men at den er fastsat efter praksis i sådanne sager.

- Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på, at virksomheden er en professionel aktør og ved at anvende den forenklede metode, har selskabet opnået både en økonomisk og en tidsmæssig gevinst, hedder det i en udtalelse fra Pernille Moesborg.

Det er uvist, om virksomheden vil anke dommen.