Anklager: Derfor skal Peter Madsen have livstid

Peter Madsen nægter sig skyldig i drab og seksuel mishandling, men erkender partering. Anklagemyndigheden vil have ham idømt livstid

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Anklager Jakob Buch-Jepsen var nådesløs i sin procedure i sagen mod Peter Madsen, hvor han kræver ubådsbyggeren dømt i henhold til anklageskriftet og idømt livstid subsidiært forvaring for et planlagt seksualdrab på Kim Wall.

Jakob Buch-Jepsen anførte, at han var meget bevidst om, at der skal meget til for at idømme livstid, når der kun skal dømmes for et drab. At det kun er sager af allergroveste kategori og omstændigheder.

- Det mener jeg, at der er tale om her. Denne sag er blottet for formidlende omstændigheder. Der er kun skærpende omstændigheder, sagde han og konstaterede, at Kim Wall er blevet fastbundet og brutalt sexmyrdet.

Proceduren er forsvarer og anklagerens mulighed for at udlægge sagen, som de mener, at retten skal vurdere den.

Han kom ind på en række punkter, der skal være udfyldt for at idømme livstid. Blandt andet planlægning, sagens grovhed og at gerningsmanden har udnyttet sit offers værgeløshed. 

- Ja, ja og ja, sagde anklageren og tilføjede:

- Kim Wall var blot på arbejde som journalist. Det er min opfattelse, at drabet på hende isoleret set som det mindste burde koste 16 års fængsel. Men med planlægningen og det seksuelle, så er vi helt oppe på livstid, sagde anklageren.

Mens han læste op af tidligere retspraksis, sad Peter Madsen og kiggede over på ham.

Omkring den subsidiære påstand om forvaring mener anklagemyndigheden, at dette skal i spil, hvis retten vurderer, at han står til16 års fængsel eller mindre.

- Hvis Peter Madsen ikke skal have livstid, skal han ikke have en normal fængselsstraf, for Peter Madsen er ikke normal, konstaterede anklageren.

Løgn fra ende til anden
Jakob Buch-Jepsen indledte sin procedure med at konstatere, at Peter Madsen var højst utroværdig.

- Vi har fået den ene løgnagtige forklaring efter den anden. Efter beviser og ligdele er dukket op, har vi fået nye forklaringer, sagde han og henviste til hans forklaringer 12. august og 5. september, hvor han sagde, at han nu ønskede at få sandheden frem, hvorefter han kom med en detaljeret forklaring om, at Kim Wall fik en luge i hovedet.

- Løgn fra ende til anden, og 100 procent støttet af mentalundersøgelsen, der konkluderer, at Peter Madsen er patologisk løgner. Det er hårde ord, men ikke noget, jeg som anklager siger, men noget som retspsykiaterne har konstateret. Peter Madsens troværdighed er ikke bare lav. Den er ikke eksisterende, sagde anklageren..

Han konstaterede, at to mennesker sejlede ud, og kun en kom tilbage i live, mens Kim Wall endte med at blive tortureret, dræbt og parteret.

- Det er en absurd sag. En helt igennem forfærdelig sag, konstaterede Jakob Buch-Jepsen.

Anklageren understregede, at det ikke er enhver tvivl, der skal komme den tiltalte til gode, men kun den rimelige tvivl.

- Der kan i sagen være tvivl om, om Peter Madsen har dræbt Kim Wall ved kvælning eller halsoverskæring. Men der er ingen rimelig tvivl om, at Peter Madsen har dræbt Kim Wall med vilje, sagde anklageren og kom ind på, at Peter Madsen selv har forklaret, at Kim Wall døde ved en ulykke mellem klokken 23.00 og 23.25, hvor han sendte en kærlig hilsen til sin hustru.

Han har forklaret, at han tidligst gik i gang med at partere Kim Wall klokken 7 om morgen, hvor hun var død og ikke blødende.

- Den forklaring kan helt og aldeles tilsidesættes af de retsmedicinske erklæringer, sagde anklageren og nævnte et et stik på brystkassens forside, ti snit på underlivet og fire inde i underlivet.

- De kan Ikke være sat to, tre eller fire timer efter dødens indtræden og da slet ikke syv en halv time efter dødens indtræden. Vi må konstatere, at det er endnu en af Peter Madsens løgne, sagde han.

- Hvornår drabet er sket, ved kun Peter Madsen. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at hun kan være dræbt mellem klokken 22 om aftenen og næste morgen. Så det er muligt, at hun kan have været i live til langt ud på natten, sagde han.

Var bundet op
Desuden kom han blandt andet ind på at der er fundet to hele stropper og to stroppedele i posen med Kim Walls ejendele på bunden af Køge Bugt .

De to hele stropper er skåret af ved spændet.

- Som når man skærer menneske ned, der er bundet op, sagde anklageren.

Den anden del af de to afskårne stroppedele er fundet fastgjort til stolper i ankelhøjde i messen.

- Ingen med kendskab til båden har set stropper der og kan ikke se, hvad de skulle bruges til der, sagde anklageren og nævnte, at kun en enkelt ven har bekræftet Peter Madsens forklaring om, at de kunne bruges til at fastgøre en stige.

Han spurgte, om disse stropper helt tilfældig var røget med i posen, eller om Peter Madsen var i færd med at slette spor efter en ugerning.

- Selvfølgelig var han i færd med at slette spor. Andet giver ikke mening, sagde han og konstaterede også:

- Kan det være tydeligere, at Kim Wall har været spændt fast i rørene i Nautilus?

Tredje forklaring
Anklageren brugte ikke meget tid på Peter Madsens tredje forklaring om, at Kim Wall døde ved en ulykke med udstødningsgasser om bord på Nautilus, hvor lugen blev suget fast af et undertryk, mens han stod på broen, hvorfor han ikke kunne komme ind i ubåden.

Han kom først ind, da motorerne pludselig stoppede, og at det kan være, fordi han råbte ned til Kim Wall, og hun måske derfor standsede motorerne, har han forklaret.

- Ikke engang Peter Madsen kan forklare, hvordan det er muligt for ham igennem et lukket luge og et tykt metalskrog at få instrueret Kim Wall tilbage mod maskinrummet, få stoppet den end motor, den anden motor, kompressor og videre frem mod forreste luge og herefter faldt om i messen, sagde anklageren.

Derudover kom han blandt andet ind på animationsvideoerne med stærkt perverteret indhold, hvor kvinder bliver spiddet, den ægte video, hvor en kvinde får skåret halsen over, som Peter Madsen aktivt søgte på 10. august klokken 00.35, at Peter Madsen havde bragt sav, tilspidsede skruestrækkere og rør med om bord på ubåden, og at han inviterede fire kvinder ud på en alenetur i dagene op til, at han sejlede ud med Kim Wall.

Anklageren konstaterede også, at man kan lægge til grund efter bevisførelsen, at Peter Madsen ændrede adfærd i tiden op til drabet på Kim Wall, og at det kun er Peter Madsen, der kan svare på, om det skyldtes opgivenhed, udbrændthed, noget manisk, en udlevelse af en årelang drøm eller en nyligt opstået drøm.

- Det ændrer ikke ved, at der uden for rimelig tvivl er særdeles stærke beviser for, at han har dræbt Kim Wall med vilje, konstaterede han.

 

 

DU KAN LÆSE ELLER GENLÆSE VORES LIVEDÆKNINGER FRA ALLE RETSDAGENE herunder:

Dag 1, torsdag 8. marts: Anklageren fremlægger sagen for retten, og Peter Madsen er for første gang i vidneskranken.

Dag 2, onsdag 21. marts: Peter Madsen er fortsat i vidneskranken efter, at han selv forsinkede retsmødet i en ½ time .

Dag 3, torsdag 22. marts: Retsmedicineren er i vidneskranken om obduktionen af Kim Wall. Anklager og forsvarer stiller spørgsmål om blandt andet dødsårsag og stiklæsioner. Andre vidner afhøres også, blandt andet en person, som bjærgede Madsen om bord på sin båd kort efter, at ubåden var sænket. 

Dag 4, fredag 23. marts: Diverse personer er i vidneskranken, blandt andet en tidligere praktikant, som efter alt at dømme var den sidste i ubåden, før sejladsen med Kim Wall.

Dag 5, Mandag 26. marts: Blandt andre elskerinder vidner i sagen. Også en tv-journalist vidner om, hvad Madsen sagde til hende i timerne før sejladsen med Kim Wall.

Dag 6, tirsdag 27. marts: Flere kvinder vidner. Også bekendte og gamle venner til Peter Madsen vidner.

Dag 7, onsdag 28. marts: Blandt andet Peter Madsen i vidneskranken.

Foto: HH 112 - 3. apr. 2018 - kl. 09:11 Peter Madsen forklarede sig igen : Blandt andet ubådsekspert fra Søværnet og ekspert fra Teknologisk Institut

Dag 9. onsdag 4. april: Kvinde blev inviteret på alenetur med ubåden og Peter Madsen søgte på henrettelsesvideo timer før dødssejlads

Dag 10, torsdag 5. april: Dokumentation af politirapporter, blandt andet fund på ubåden, kriminalteknisk erklæring, obduktionserklæring og blogindlæg skrevet af Peter Madsen