Anklager kræver hårdere straf til bilist efter tre døde

Vestre Landsret skal tage stilling til dødsulykke fra Holstebro, hvor kvinde og to børn mistede livet

En trafikulykke nær Holstebro, hvor en mor og to børn mistede livet, skal behandles for anden gang i retssystemet.

Statsadvokaten i Viborg vil have hævet den straf, som byretten i Herning i februar nåede frem til. En ung lettisk bilist blev idømt ubetinget fængsel i tre år. Hans kørsel blev betegnet som særlig hensynsløs.

Manden havde drukket whisky og kørte på ulykkesdagen 9. december med en promille på 1,46, da han i et vejkryds nær Holstebro med alt for høj fart ramte en anden bil med fire personer. Hastigheden var oppe på 137 kilometer i timen.

I Folketinget har DF'eren Dennis Flydtkjær stillet spørgsmål om straffens udmåling til justitsminister Søren Pape (K), og af svaret fremgår det, at anklagemyndigheden har anket for at få en skærpet straf.

Flydtkjær ville høre, om ministeren finder straffen rimelig. Pape svarer, at han af principielle grunde er tilbageholdende med at udtale sig om konkrete sager, der behandles eller har været behandlet ved domstolene.

I svaret kan man dog også læse, at dommen er anket. Vestre Landsret afgør sagen 1. maj.

Strafferammen for uagtsomt manddrab med særligt skærpende omstændigheder blev i 2010 hævet til fængsel i otte år. I bemærkningerne til lovforslaget står, at hensigten er, at straffen for de groveste tilfælde skal være op til fem år.

I forbindelse med sagens behandling ved Retten i Herning bad anklager Iben Holm om tre år og ni måneder. Ifølge TV Midtvest forventede hun ikke, at dommen ville blive anket.

Men det er altså sket alligevel, fremgår det af svaret til Folketingets retsudvalg.

Ved ulykken omkom en 41-årig kvinde, hendes søn på ni år samt en pige på syv. Morens datter på syv år sad også i bilen. Hun overlevede.

Bilisten, 24-årige Edijs Bukelis, har aldrig fået et kørekort. Han har forsøgt, men dumpede to gange. Byretten udviste ham af Danmark.