Somalisk mand udvises for at voldtage sin datter

Overgrebet skal have fundet sted i mandens hjem en nat i 2009 eller 2010, da pigen blot var 11 år gammel

En 44-årig somalisk mand er ved Retten på Frederiksberg fundet skyldig i voldtægt af sin dengang 11-årige datter og idømt fængsel i to år og seks måneder.

Derudover er manden blevet udvist af Danmark for bestandig.

Overgrebet skal ifølge tiltalen have fundet sted en nat på et tidspunkt mellem oktober 2009 og februar 2010 på den 44-åriges adresse i Valby, hvor datteren, som bor hos sin mor, var på besøg.

Her skal han have fastholdt den i dag 14-årige pige og kortvarigt gennemført et samleje med hende.

Pigen bad under sagens behandling ved retten om at blive fritaget for at afgive vidneforklaring mod sin far, men retten bestemte, at hun skulle afgive forklaring, idet hendes vidnesbyrd var af afgørende betydning for sagens udfald og for samfundet.

Datterens forklaring blev afgivet for lukkede døre.

En forurettet i en sædelighedssag som denne har ifølge loven krav på, at dørene lukkes under vedkommendes forklaring. Den 44-årige blev endvidere ført ud af retslokalet under datterens forklaring.

Sagen blev behandlet af en domsmandsret bestående af en juridisk dommer og to domsmænd, hvor den tiltalte ved en enstemmig dom blev fundet skyldig i henhold til anklageskriftet.

Der var uenighed om udvisningsspørgsmålet, idet en af de tre dommere mente, at udvisningen skulle gøres betinget.

Ud over udvisningsdommen og fængselsstraffen blev somalieren desuden pålagt at betale tortgodtgørelse til datteren på 30.000 kroner.

Den dømte, som endnu ikke har besluttet, om han vil anke dommen, har været varetægtsfængslet siden oktober 2012, og han blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen, hvilket han ikke protesterede imod.

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere