Skizofrene kriminelle sættes på fri fod

Sengemangel kan sende psykisk syge kriminelle på gaden, hvor de kan være til fare for sig selv og andre

Advokatsamfundet og Retslægerådet retter en skarp kritik af, at psykisk syge kriminelle - typisk skizofrene - bliver anbragt i almindelige fængsler og i visse tilfælde løslades, fordi der er mangel på sengepladser i psykiatrien.

Der er stor risiko for, at de syge begår ny grov kriminalitet mod deres omgivelser, lyder advarslen i Jyllands-Posten.

- Konsekvensen af manglen på pladser er, at disse mennesker får det dårligere, når de i længere tid anbringes i almindelige fængsler eller arresthuse, siger formanden for Advokatsamfundets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse.

- Den anden konsekvens er, at der er en risiko for, at de går amok. Der er også eksempler på, at en dommer løslader personer, fordi der ikke er udsigt til en plads, og så bliver de løsladt ubehandlede og kan være til fare for sig selv og andre, tilføjer hun.

Siden 1980 er der nedlagt 5000 psykiatriske sengepladser.

Til gengæld er der mere ambulant behandling, men det er ikke det, der er brug for, når det drejer sig om skizofrene kriminelle, mener Retslægerådets næstformand, retspsykiater Peter Kramp ifølge Jyllands-Posten.