Forsvarer: Dna-spor ikke endegyldigt bevis

Tusindårsskoven: Selvom hans dna er fundet på en patron, kræver forsvarer den 38-årige Vincent Smith pure frifundet

Vincent Smith har nægtet sig skyldig i alle anklager. (Tegning: Jørgen Bitsch)
Vincent Smith har nægtet sig skyldig i alle anklager. (Tegning: Jørgen Bitsch)

RETTEN I ODENSE (ekstrabladet.dk): Ikke overraskende havde Vincent Smiths forsvarer Jesper Storm Thygesen ét klart budskab under sin procedure: Den 38-årige Vincent Smith kan ikke fældes for dobbeltdrabet og skal pure frifindes.

Gang på gang i sin lange fremlæggelse af sagen henviste forsvareren til, at bevisbyrden ikke var blevet løftet til fulde. At tvivlen altid skal komme den tiltalte til gode.

- Beviskravene i en straffesag er ret høje og ret svære at løfte, og det er anklageren, der skal løfte bevisbyrden. Rimelig tvivl er, hvis andre kan være gerningsmanden. Rimelig tvivl kan sagtens være en mavefornemmelse. Mit forsvar var bygget op om en anden gerningsmand end Vincent Smith. Men det er jeg blevet afskåret fra at føre. Retten har uden videre udelukket, at Lars Thomsen kan være gerningsmanden, lød det fra forsvareren.

Læs også: Bjarnes patient ønskede lægen skudt

Fra sagens begyndelse udråbte han den fejlbehandlede patient Lars Thomsen som gerningsmanden. I sidste uge annullerede de juridiske dommere fem af forsvarerens vidner, som netop skulle have underbygget tvivlen om, at en anden - Lars Thomsen - end den tiltalte var gerningsmand.

- Vi har ikke fået mulighed for at danne os et indtryk af Lars Thomsen eller stille kritiske spørgsmål vedrørende hans alibi eller høre om de konkrete dødstrusler han udtrykte, eller hvorfor hans egen familie rettede henvendelse til politiet for at gøre opmærksom på, at han kunne være gerningsmanden, lød det fra Jesper Storm Thygesen.

Våbenhandler skyld i dna-spor
Han slog fast, at udelukkende dna-sporet på patronen knytter Vincent Smith til gerningssstedet, men at muligheden for at en anden mand kan have sat fingeraftryk herpå er en reel mulighed.

- Vincent Smith har handlet med våben i mange år. Det kan derfor ikke udelukkes, at Vincent Smith har haft fat i patronen på et tidspunkt. Jeg hæfter mig ved, at man ikke har fundet nogen tekniske spor på gerningsvåbnet. Hverken dna eller fingeraftryk. Kun patroner af tilsvarende fabrikat som dem fundet hos Vincent Smith. Men det er ikke et bevis. Der er fremstillet flere millioner af den type patroner på markedet.

Læs også: Brødre griner af anklageren

Video-vidner skal neutraliseres
31 meter fra de dræbte i Tusindårsskoven fandt politiet også et cigaretskod med dna, der med meget stor sandsynlighed taler for, at det er Vincent Smith, der har smidt den. Men også usikkerheden omkring skoddet bad forsvareren nævningene om at overveje nøje. Desuden bad han dem også om helt at se bort fra den overvågningsvideo, politiet i sin tid offentliggjorde.

- Jeg har ført vidner på, at det er andre personer på den video. En video der er af meget ringe kvalitet. To af mine vidner udpeger den samme person - en anden end Vincent Smith. Er mine vidner så dårligere end anklagemyndighedens? Nej, de er lige så gode, og derfor mener jeg, at vidnerne omkring videoen bør neutraliseres. Ud fra dette er det ikke bevist, at han er gerningsmanden.

Utroværdige medfanger
Samtidig forsøgte han også at skabe så meget tvivl om særligt en af de medfanger, som har afsonet med Vincent Smiths lillebror, og som forleden kom med meget belastende udtalelser i retten.

- Hvor meget kan man stole på en mand, der stiller krav til politiet om at blive løsladt, hvis han skal udtale sig. På en mand der kræver anonymitet og vil have ophævet sin varetægtsfængsling? Først blev han sigtet for hjemmerøveri. Men han blev kun dømt for tyveri. Det bør man tænke over, opfordrede forsvareren henvendt til nævningene.

Kritikken over de tidligere medfanger, der har vidnet mod de tiltalte, blev herefter fulgt op af David Francis Lublin - forsvareren for den 36-årige lillebror Michael Christian Martinsen, der under hele proceduren sad med korslagte arme.

Politiets tese grebet ud af blå luft
- Vi bestrider ikke, at Michael har talt med andre i fængslet. Heller ikke om våben eller om sagen. Men det er slående, at en medfanges forklaring om gerningsvåbnet er så divergerende med politiets. Og der er stor uoverensstemmelse mellem de to vidneudsagn, som beskrev drabene på to helt forskellige måder. En siger ægteparret tog Vincent på skulderen. Den anden at Vincent Smith gik hen til dem for at få kameraet, og der så opstod tumult. Men ikke noget sted er det dokumenteret, at der var tegn på andet end skud, lød argumenterne.

- At Michael skulle have smidt det våben i søen er grebet ud af den blå luft. Politiet har taget udgangspunkt i, at han var ved søen ud fra nogle masteoplysninger. Men det er ikke givet, at det er ham, der har kastet det i søen. Det kan være de 3000 andre, som også er gået ind på telefonmasterne den dag.

- Der er heller ikke spor af, at våbnet skulle være klistret op under traileren. Ikke et eneste spor. Det er en tese, som politiet med andre ord ikke kan dokumentere.

Ingen kommentarer fra tiltalte
Som den næstsidste i rækken, inden dommere og nævninge trak sig tilbage for at votere om skyldsspørgsmålet, blev Vincent Smith spurgt om han ville sige yderligere til sagen.

- Jeg har sagt det, jeg ville sige, svarede den 38-årige med lav stemme mod dommeren.

Lillebroderen Michael Christian Martinsen ønskede heller ikke at få det sidste ord i retten.

Der falder dom om skyldsspørgsmålet på fredag kl. 11.00.
Herefter skal anklager og forsvarere procedere om straffen, nævninge og dommere votere herom. Endelig dom forventes muligvis også fredag. ekstrabladet.dk følger sagen.

1 af 2 
2 af 2 Vincent Smith har nægtet sig skyldig i alle anklager. (Tegning: Jørgen Bitsch)

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere