Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet

Pressenævnet har udtalt kritik af avisen for i en overskrift og to billedtekster at tillægge sundhedsminister Astrid Krag holdninger til en konkret behandlingsinstitution, selvom udtalelserne alene var generelle.

Ekstra Bladet beskrev i en række kritiske artikler i oktober og november 2011 forholdene på det alternative behandlingssted Humlegården.

I den forbindelse udtalte sundhedsministeren sig generelt, men henviste til Sundhedsstyrelsen i relation til det konkrete behandlingssted, Humlegården.

Sundhedsstyrelsen har kompetence til blandt andet at fratage læger deres autorisation.

Ekstra Bladet bragte interviewet med sundhedsministeren under artikeloverskriften ”SUNDHEDSMINISTEREN: Det er forkasteligt”.

På ekstrabladet.dk bragte avisen overskriften "Sundhedsminister: Humlegården skal kulegraves" og billeder af henholdsvis Astrid Krag og Humlegårdens cheflæge.

Til billederne var indsat teksterne ”Sundhedsminister Astrid Krag (SF) vil nu have hokus pokus-behandlingerne kulegravet” og ”Cheflæge Finn Skøtt Andersens hokus pokus-metoder og mælkebøtte-medicin skal undersøges, siger ministeren”.

Humlegården og cheflægen har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet finder, at overskriften og billedteksterne er uden dækning i ministerens generelle udtalelser, og nævnet udtaler derfor kritik af Ekstra Bladet.

Humlegården havde klaget over en lang række andre forhold i artikelserien om behandlingsstedet. Omtalen vedrører navnlig stedets behandlingsmetoder. Denne omtale har nævnet ikke kritiseret.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk