Død pædagog arbejdede med psykisk syge

Den 46-årige kvinde, som onsdag blev fundet død, arbejdede som pædagog på bostedet Blåkærgård, der ligger i landlige omgivelser cirka fem kilometer fra Viborg centrum.

* Det er et bosted for mennesker med psykiske lidelser og misbrug af rusmidler.

* Beboerne lider af svære invaliderende almenpsykiatriske lidelser såsom skizofreni, depression og personlighedsforstyrrelser.

* Det kan også dreje sig om panikangst, impulsstyret og konfliktskabende adfærd.

* Der er i det hele taget tale om svære psykiatriske lidelser, som gør, at beboerne ikke kan tage selvstændigt vare på sig selv.

* De har behov for vedvarende støtte, vejledning og omsorg i hverdagen.

* Blåkærgård er døgnbemandet og har 51 medarbejdere. De spænder over social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, plejere, husassistenter, afspændingspædagoger, administrativt personale og pedeller.

* Blåkærgård består af fire nyrenoverede bygninger med haver og terrasser.

* Det henvender sig til yngre og midaldrende mennesker fra 18 år og opefter.

Kilde: Region Midtjylland