Pressenævnet kritiserer ekstrabladet.dk

Pressenævnet har kritiseret ekstrabladet.dk for at omtale en person, som en central figur på højrefløjen og som manden bag den såkaldte 'Xerxes-rapport' om det venstreradikale miljø, selv om der ikke var dokumentation herfor

ekstrabladet.dk bragte i januar artiklerne ' Talsmand for højregruppe anholdt' og ' Politiet: Højreekstrem bag bombefabrik'.

Artiklerne beskrev blandt andet anholdelsen af talsmanden for Danmarks Nationale Front og den private efterretningsrapport om det venstreradikale miljo, 'Xerxes-rapporten'.

I den forbindelse var en mand omtalt som en central figur på højrefløjen, og som manden bag rapporten.

Manden har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet finder, at ekstrabladet.dk har tilsidesat god presseskik ved at bringe beskyldningerne uden at have dokumentation herfor og uden at give klager lejlighed til at kommentere oplysningerne inden offentliggørelsen af artiklen. Nævnet har derfor udtalt sin kritik af ekstrabladet.dk.

Pressenævnet har pålagt os at viderebringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.