Kvinder bliver mere og mere kriminelle

Kvinder har gennem de seneste 30 år trængt sig mere og mere ind på et historisk set totalt mandsdomineret område: Kriminalitet

Ligestilling mellem kønnene har gennemgået en rivende udvikling gennem de seneste 30 år. I hvert fald hvis det isoleret set drejer sig om lovbrud.

Siden 1980 er kvinders andel af samtlige strafferetslige afgørelser steget fra otte procent til 20 procent i 2008 - altså rundt to en halv gang så meget.

Det viser en rapport fra Justitsministeriets Forskningsenhed.

Stigningen skyldes især, at kvindernes klart mest foretrukne forbrydelse - butikstyveri - i den mellemliggende periode er begyndt at resultere i bødestraffe mod tidligere tiders advarsler og løftede pegefingre.

Men også kvinders andel af voldsforbrydelser er steget markant, viser statistikken.

Fra et forsvindende lavt niveau på tre procent i 1980 står der nu en kvinde bag hver tiende voldsforbrydelse i 2008.

Også kvinders andel af trafikforseelser er steget markant, men den udvikling forklarer rapporten med, at stadigt flere kvinder sidder bag rattet.

Det hører fortsat til sjældenhederne, at kvinder ryger i fængsel. Kun omkring seks procent af de dømte kvinder havner bag tremmer, mens langt de fleste idømmes bøder.

Det skyldes som nævnt, at kvinders primære forbrydelse er butikstyverier, og lange fingre straffes som udgangspunkt ikke med fængsel.

Statistikken viser, at ligestillingen mellem kønnene næsten er total, når det drejer sig om butikstyverier. 45 procent af alle butikstyve er hunkøn, viser rapporten fra Justitsministeriets Forskningsenhed.