Børnefamilie smides ud efter påsat brand

Børnerig Esbjerg-familie smides ud af lejlighed, fordi familiens søn i2008 satte brand på i opgangen

En familie i Esbjerg med fem hjemmeboende børn bliver smidt ud af deres lejlighed, fordi familiens 14-årige søn i 2008 satte ild til en barnevogn i opgangen.

Vestre Landsret har netop ændret en afgørelse fra byretten, og det betyder, at familien med øjeblikkelig virkning skal fraflytte lejligheden.

17. november 2008 blev den dengang 14-årige søn sendt af sted i et ærinde. Han satte ild til en plastikpose, der lå i opgangen.

Smed ild i barnevogn
Da ilden havde godt fat, smed han posen, og den faldt tilfældigvis ned i en barnevogn. Han løb fra stedet, og branden udviklede sig.

Den lovpligtige røglem i opgangen virkede ikke, og derfor blev røgudviklingen så kraftig, at en familie på 4. sal måtte flygte ud på altanen og blive hentet af røgdykkere.

Der skete skader for 95.000 kroner på ejendommen.

Boligselskabet opsagde straks efter familiens lejemål, da man mente, at familien havde skabt utryghed i opgangen, og at der var risiko for, at drengen kunne finde på det samme igen.

Byrettet: Enkeltstående tilfælde
Byretten afviste kravet og gjorde gældende, at familien hverken før eller siden har givet anledning til klager eller problemer, og at der var tale om et enkeltstående tilfælde.

Landsretten er derimod indstillet på at familien med fem børn skal flytte og finde et andet sted at bo.

Landsretten siger, at ildspåsættelsen var bevidst og af en sådan grovhed, at en fraflytning er påkrævet efter lov om almene boliger.