Serbisk juvelrøver slipper for dansk retssag

En serbisk statsborger begik flere røverier mod danske juvelerer, men politiet dropper at retsforfølge ham

En mand med serbisk statsborgerskab og tilknytning til et internationalt forbrydernetværk slipper for retsforfølgelse i Danmark, selv om Københavns Politi anser ham for skyldig i flere røverisager. Det skriver tv2.dk.

Den 27-årige serber kædes sammen med fire røverier mod danske juvelerer, hvor udbyttet angiveligt har været på mindst 16 millioner kroner.

Dna-beviser knytter ham til tre af røverierne, som han også har tilstået, men Københavns Politi skrinlægger altså sagerne.

Det skriver politiet ifølge tv2.dk i et brev til en af de berøvede juvelerer, Juveler Hvelplund, der har butik i København.

- Jeg har den 24. maj 2012 givet ZA (den serbiske statsborger, red.) et tiltalefrafald for at have begået fire forhold af røveri efter straffelovens paragraf 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1.

- Et tiltalefrafald betyder, at jeg anser ham for skyldig, men at der ikke bliver nogen straffesag, skriver politiet til juveleren 29. maj 2012.

Ifølge politiet sker tiltalefrafaldet, fordi den 27-årige mand er idømt 14 års fængsel i Østrig for røverier, som alle har fundet sted efter røverierne i Danmark.

Derfor vil den danske del af sagen teknisk set skulle udmåles som en tillægsstraf. Og da den danske strafferamme topper ved 15 års fængsel, vurderer politiet ikke, at de fire danske forhold vil betyde højere straf end de 14 års fængsel.

- Det er min vurdering, at han ikke ville være blevet idømt en strengere straf, selv hvis røverierne begået i Danmark havde været taget med i dommen, skriver Københavns Politi i brevet og tilføjer, at "vanskelighederne og omkostningerne ved at gennemføre sagen ikke ville stå i rimeligt forhold til den straf, som i givet fald kan forventes idømt."