Major dømt for millionsvindel mod forsvaret

I fem år har en major ifølge anklage begået mandatsvig, bedrageri og tyveri fra forsvaret for flere millioner

En nu pensioneret major er mandag idømt fængselsstraf ved Retten i Roskilde for mandatsvig, databedrageri og tyveri fra forsvaret.

Straffen er fastsat til fængsel i to år, hvoraf de seks måneder skal afsones. Resten af straffen er gjort betinget af en prøvetid på to år.

Majoren var under sin tjeneste sektionschef og økonomi- og indkøbsansvarlig.

En enig domsmandsret finder majoren skyldig i mandatsvig for næsten 22.000 kroner. Beløbet dækker over et indkøb af en mover til majorens campingvogn og udgiften til leasing af en Ford Mondeo, som han havde brugt på en ferie.

Majoren havde inden sin pensionering fjernet en meget stor mængde af forsvarets effekter fra militært område. Disse effekter havde han placeret i et privat opbevaringsrum, som han havde lejet, og i kælderen under sin beboelseslejlighed.

Alle disse mange effekter havde en betydelig økonomisk værdi - en hel del Apple-produkter - og blev fundet af Forsvarets Auditørkorps, da de 14 dage efter majorens pensionering foretog ransagning.

Da en lang række af disse og øvrige indkøbte effekter efter forklaringerne var og kunne have været anvendt tjenstligt, vurderede retten, at det var for usikkert at fastslå, at de alle var indkøbt til privat brug.

Derfor var det ikke bevist, at majoren havde begået mandatsvig for den øvrige del. Retten vurderede derimod, at han i stedet var skyldig i tyveri af de effekter, der var fundet i hans besiddelse.

Retten fandt også majoren skyldig i databedrageri for næsten en million kroner og for nogle mindre alvorlige overtrædelser af våbenlovgivningen.

- Ved strafudmålingen blev der lagt vægt på alvoren af den økonomiske kriminalitet, og derfor var det nødvendigt, at en del af straffen blev gjort ubetinget, skriver retten i en pressemeddelelse.

- På den anden side måtte der også lægges vægt på majorens alder og særdeles gode personlige forhold samt ikke mindst det alvorlige svigt i ledelsens tilsyn og kontrol med majorens disponeringer i tjenesten, lyder det.

Ifølge anklageskriftet fra Forsvarets Auditørkorps havde majoren gennem en periode på næsten fem år indkøbt en meget stor mængde effekter for ikke under 2,5 millioner kroner af forsvarets penge.

Anklagemyndigheden mente også, at majoren havde begået databedrageri ved over en godt fireårig periode fra sit eget firma at have sendt adskillige fakturaer til forsvaret.

Den samlede regning lød på næsten en million kroner, som majoren selv godkendte på trods af, at han ikke havde leveret nogen ydelser.

Den tiltalte major har nægtet sig skyldig.