Landsret stopper irakeres sag om tortur

Advokat for 23 irakere mødte ikke op i landsretten - derfor har dommerne lagt sagen om påstået tortur død

23 irakeres retssag mod den danske stat i en sag om påstået tortur er faldet til jorden.

Østre Landsret har afvist sagen - og begrundelsen er, at irakernes advokat, Christian Harlang, udeblev fra et retsmøde i fredags.

De 23 havde krævet erstatning, fordi de i forbindelse med operation Green Desert i 2004 nær Basra blev tilbageholdt.

Danske styrker overlod dem til de irakiske myndigheder, hvor de angiveligt blev udsat for tortur.

Den danske stat har protesteret imod, at retssagen kunne blive en realitet - blandt andet på grund af forældelse.

På et såkaldt forberedende retsmøde i fredags skulle irakernes advokat og modparten diskutere sagens videre forløb.

Men da Christian Harlang ikke dukkede op, besluttede dommerne at afvise sagen.

For nylig afviste myndighederne at bevilge de 23 fri proces. I den forbindelse har advokaten sendt en appel til blandt andre dronningen og statsministeren.

Advokaten har også varslet, at sagen kan blive indbragt for blandt andet FN's Antitortur Komité.

Undervejs i processen krævede Østre Landsret, at 11 af de 23 hver skulle stille med 40.000 kroner som sikkerhed for overhovedet at få behandlet sagen.

Dette krav blev fejet af bordet af Højesteret i september. Landets øverste domstol slog fast, at det ville indebære, at mændene reelt blev afskåret fra at føre retssagen mod Forsvarsministeriet.

Tilbageholdelsen skete i november 2004. Derefter blev de overladt til irakiske politifolk.

Operation Green Desert har også været omdiskuteret, fordi forsvaret oprindeligt påstod, at der ikke fandtes videooptagelser fra operationen.

Dette viste sig at være usandt. En tidligere efterretningsofficer stod frem med beviset.