15 dømt for trafikdrab: Straffe fra bøde til 2½ års fængsel

Ekstra Bladet har gennemgået arkiverne for bilister, der er dømt for uagtsomt manddrab i trafikken i 2013

En kvinde blev dræbt, da Kim Nørregaard Sørensen torpederede hende i en brandert. Foto: Per Rasmussen
En kvinde blev dræbt, da Kim Nørregaard Sørensen torpederede hende i en brandert. Foto: Per Rasmussen

To et halvt år fængsel. Det er den højeste dom, der er blevet givet i år, for uagtsomt at have stjålet et andet menneskes liv i trafikken. Selvom dommeren i retten slog fast, at der ikke var nogen formildende omstændigheder ved sagen, er der altså stadig langt op til loftet på de otte års fængsel, som er maksimumstraffen for uagtsom manddrab.

Straffen fik den 48-årige Kim Nørregaard Sørensen, der d. 10. august sidste år påkørte og dræbte en 38-årig kvindelig cyklist på Holbækvejen ved Kalundborg bagfra med omkring 80 km/t, så hun fløj 52 meter gennem luften, inden hun landede i en grøft med så svære skader, at hun var død på stedet.

Kim Nørregaard Sørensen kørte med en promille på mindst 2,10, og han var to gange tidligere – i henholdsvis 2001 og 2008 – dømt for spirituskørsel. Han har anket dommen til landsretten.

Strafferammen for uagtsomt manddrab blev forhøjet fra fire til otte års fængsel i 2002, og i 2005 blev loven yderligere skærpet, da det blev tilføjet, at særlig hensynsløs kørsel er en skærpende omstændighed, mens der i juni 2008 blev indført en skærpelse af sanktionerne mod flugtbilister.

Ifølge en redegørelse fra Rigsadvokaten fra 2007 fremgik det, at strafskærpelserne var slået igennem i retspraksis

Det har ikke været muligt at få en oversigt fra Rigsadvokaten over alle de domme, der er afsagt for uagtsomt manddrab i trafikken, i år.

Ekstra Bladet har derfor gennemgået avisarkiverne for sager, hvor bilister er blevet dømt for uagtsomt manddrab i trafikken, og fundet frem til 15 sager.

Straffene går fra bødestraf til to et halvt års fængsel. Læs mere om sagerne og præmisserne for dommene i tidslinien herunder.

Listen over domme er efter al sandsynlighed ikke udtømmende, da der formentlig er flere sager, der ikke er beskrevet i pressen. Kender du til domme for uagtsomt manddrab, som ikke er med på listen, så kontakt os på linette@eb.dk.