Politiet tiltaler lokalbank for kursfusk

Bagmandspolitiet rejser tiltale mod Aarhus Lokalbank for kursfusk. Tiltalen er om handel med egne aktier

Anklagemyndigheden rejser tiltale for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder foretaget af Aarhus Lokalbank i perioden fra 2009-2010.

Straffesagen omfatter foruden tre daværende ansatte i Aarhus Lokalbank også Vestjysk Bank, der overtog Aarhus Lokalbank efter en fusion i 2012.

Det oplyser fungerende statsadvokat Henrik Helmer Steen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

- Der er tale om en principiel sag af stor vigtighed for afgrænsningen af de børsnoterede bankers adgang til at handle i egen udstedt aktie og dermed for tilliden til markedet, siger Henrik Helmer Steen i en pressemeddelelse om sagen.

Tiltalen omhandler Aarhus Lokalbanks handel med egne aktier i perioden fra den 1. september 2009 til den 5. februar 2010.

Bagmandspolitiet mener, at man fuskede med aktiekursen ved, at Aarhus Lokalbank i perioden dagligt efterspurgte egne udstedte aktier til en højere kurs, end de øvrige købere i markedet var villige til at betale.

Samtidig var man involveret i over totredjedele af handlerne foretaget i aktien. Dermed sikrede Aarhus Lokalbank en bund i aktiens kursudvikling.

Både bud og handler skulle være med til at påvirke kursen på aktien i en retning, der afveg fra aktiens værdi i markedet.

For den øgede interesse ville være med til at give urigtige eller vildledende signaler om efterspørgslen efter aktien - eller kursen på aktien. Fuskeriet betød, at kursen på aktien blev fastholdt i et kunstigt eller unormalt niveau.

Sagen er indbragt for Retten i Aarhus, oplyser Bagmandspolitiet.

Det er over tre år siden, at Bagmandspolitiet begyndte at efterforske sagen, der bare er en af en stribe kursmanipulationssager mod jyske banker og deres tidligere ledelser.