Politiet på forsinket kvajekurs - videresendte klage alt for sent

Nordsjællands Politi med røde ører - videresendte anmeldelse om brud på tavshedspligten alt for sent

Hovsa - politiet fik ikke videresendt en anmeldelse i tide. Dermed undgår en betjent en sag om brud på tavshedspligten.(Foto: Casper Dalhoff)
Hovsa - politiet fik ikke videresendt en anmeldelse i tide. Dermed undgår en betjent en sag om brud på tavshedspligten.(Foto: Casper Dalhoff)

Har Nordsjællands Politi bevidst forsøgt at trække en sag så langt, at den faldt for forældelsesfristen, eller var der blot tale om regulært smøl?

Det spørgsmål stiller advokat Peter Secher Schmidt sig selv i forbindelse med en klagesag, hvor en politibetjent ifølge advokaten har brudt sin tavshedspligt.

Og forløbet er vitterligt langstrakt - til trods for at sagen som udgangspunkt synes ganske banalt og lige til.

- Konkret handler det om, at en navngiven betjent fra Nordsjællands Politi 12. juli 2011 videregav fortrolige oplysninger. Det skete i en lokal fodboldklub, hvor betjenten fortalte, hvordan en navngiven person var sigtet og derfor varetægtsfængslet in absentia, siger Peter Secher Schmidt.

Nogle måneder senere erfarede hustruen til den sigtede, hvordan betjenten henne i fodboldklubben angiveligt havde fortalt om ægtemandens varetægtsfængsling - og ved samme lejlighed havde benævnt hendes mand med navn.

På den baggrund anmeldte hun derfor betjenten for brud på tavshedspligten. Anmeldelsen blev indgivet til Nordsjællands Politi 30. maj 2012.

- Siden skete der ingenting, siger advokaten.

Et langt forløb
Sagen forældedes efter to år. Altså 12. juli 2013.

- Men først 17. juli 2013 modtager Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) sagen. Altså tyder alt på, at Nordsjællands Politi har videresendt sagen et par dage efter at sagen er faldet for forældelsesfristen, siger Peter Secher Schmidt.

DUP er en relativt ny instans. Tidligere skulle klager over politiet indgives til politiet, der så stod for håndteringen af den pågældende klage.

Men, fordi den klagemulighed skøntes uhænsigtsmæssigt, oprettedes DUP, der begyndte arbejdet 1. januar 2012.

- I denne sag har politiet været en effektiv stopklods. Det eneste, politiet skulle gøre i denne sag var, at rejse en sigtelse mod betjenten. så var sagen ikke røget på baggrund af forældelsesfristen, siger Peter Secher Schmidt.

Røde ører hos politiet
I følge Secher Schmidt erkender Statsadvokaten i et brev, at betjenten havde overtrådt sin tavshedspligt, men at sagen er nu er forældet og, at manden derfor ikke kan retsforfølges.

Advokaten har nu indgivet anmeldelse mod Nordsjællands Politi til DUP i håb om at Nordsjællands Politi straffes for at have syltet sagen.

Hos Nordsjællands Politi er ørerne røde:

- Vi har begået en fejl. Sagsbehandlingstiden blev desværre alt for lang. Det har jeg allerede meget beklaget overfor Statsdavokaten i et brev, siger Finn Borch Andersen, politidirektør, Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Beklagelsen stiller dog ikke advokaten tilfreds.

- Beklagelse? Det ville være bedre med en begrundelse og en forklaring. For, hvem er personen, der har ladet sagen ligge, og ikke mindst hvorfor. Det ville være bedre for alle parter, og ikke mindst for tilliden til politiet. For sådan som sagen står nu, efterlader den en sær lugt af kammerateri og misforstået korpsånd.

1 af 2 Finn Borch Andersen, politidirektør, Nordsjællands Politi, beklager sagens langsommelighed.
2 af 2 Hovsa - politiet fik ikke videresendt en anmeldelse i tide. Dermed undgår en betjent en sag om brud på tavshedspligten.(Foto: Casper Dalhoff)