Politiets meddelere skal kontrolleres

* Internt i politiet skal der føres stram kontrol med kontakten med meddelere i kriminelle miljøer, som systematisk kommer med oplysninger

* Hver politikreds fører et lukket register også med personernes dæknavne, og kun ganske få chefer har adgang til registret.

* Hvis en politimand har kontakt med en meddeler, skal en anden betjent briefes forinden og efter og fungere som kontrollant. Der skrives rapport hver gang.

* Den øverste politiledelse skal godkende hver meddeler.

* Politiet må ikke se gennem fingre med en meddelers kriminalitet.

* En civil meddeler må ikke initiativ til eller forøge den forbrydelse, som en mistænkt planlægger eller er i færd med at begå. I så fald er det ulovlig agentvirksomhed.

* Disse regler gælder ikke for PET.

Kilde: Rigsadvokatens retningslinier fra marts 2005.