Regeringen vil gøre det sværere for civile at anke

Bagatelgrænsen for hvornår en borger kan anke en retssag skal hæves fra 10.000 til 20.000 kroner, lyder det

Dommerne i de to landsretter skal ikke besværes med at dømme sager fra borgere, når det drejer sig om et beløb på mindre end 20.000 kroner.

Dermed vil det i fremtiden være sværere for almindelige borgere at få lov til at anke en retssag til landsretten, da bagatelgrænsen i dag er på 10.000 kroner.

Det skriver Politiken onsdag.

Tidligere har der på Christiansborg været stor diskussion om, hvorvidt bundgrænsen skulle hæves til 50.000 kroner, som et udvalg nedsat af Justisministeriet foreslog, men justitsminister Karen Hækkerup (S) mener, at det beløb var for stort.

Dermed har hun valgt at lytte til flere kritiske høringssvar, der påpegede, at et så højt beløb vil begrænse alt for mange almindelige borgere fra at kunne anke deres sag til landsretten, hvis man har tabt i byretten.

- Det er vigtigt, at den enkelte borger kan få sin sag afklaret ved flere retsinstanser, men omvendt giver det også mening ressourcemæssigt med en grænse for, hvilke sager der kan komme for retten.

- Men appelgrænsen bør ikke sættes for højt, og derfor har jeg takket nej til forslaget om at sætte beløbsgrænsen til 50.000 kroner og i stedet valgt, at den skal være 20.000, siger Hækkerup.

Justitsministeren peger på, at appelgrænsen ikke har været justeret siden 1990. Hvis man havde reguleret for pris- og lønudvikling, skulle den i dag være cirka 17.000 kroner, men i lovforslaget er beløbet rundet op til 20.000 kroner.

Formålet med lovforslaget er at skabe bedre og mere effektiv behandling ved domstolene, hvor sagerne de seneste år har hobet sig op. Og det skal blandt andet ske ved at sikre, at færre civile småsager går videre til landsretten