Frifindelse i sag om tvangsarbejde ankes til landsretten

Far og søn fra Helsingør skal igen forsvare sig mod anklagen om menneskehandel med en gruppe rumænere

En straffesag om påstået tvangsarbejde i rengøringsbranchen skal behandles forfra i Østre Landsret.

Statsadvokaten har besluttet at anke den frifindende dom, som Retten i Helsingør afsagde 26. marts.

Her blev to mænd, far og søn, frifundet for at have overtrådt straffelovens bestemmelse om menneskehandel ved at have udnyttet en gruppe rumænere, der boede under kummerlige forhold i en garage.

Til gengæld blev mændene fundet skyldige i grov økonomisk udnyttelse af rumænerne og derfor dømt for åger.

- Den konkrete straffesag rejser principielle spørgsmål af ny karakter om menneskehandel uden for prostitutionsmiljøet, forklarer statsadvokat Lise-Lotte Nilas i en pressemeddelelse onsdag.

Den 53-årige Proka Petrovic og hans søn Dimitrije Dahl på 36 år er anklaget i sagen, som politiet gik i gang med at efterforske på baggrund af en anmeldelse fra Helsingør Kommune.

Rumænerne arbejdede med rengøring dels i børnehaver og folkeskoler i Nordsjælland og dels i private virksomheder i Midt- og Østjylland.

Lønnen var omkring 3000 kroner om måneden plus logi og et par måltider dagligt.

Faren blev idømt fængsel i to år og seks måneder, mens sønnen fik fængsel i to år. Sidstnævnte begik desuden en række bedragerier.

Ved frifindelsen lagde retsformanden ikke skjul på, at straffelovens bestemmelse om menneskehandel er 'meget problematisk' at bruge i virkelighedens verden.

- Den er vanskelig at håndtere i praksis, sagde Benedikte Cederqvist ved domsafsigelsen.

Også en anden frifindende dom om påstået menneskehandel i forbindelse med tvangsarbejde har anklagemyndigheden anket til landsretten. Denne kaldes kældersagen med henvisning til, hvor de påståede ofre overnattede.

Hidtil er paragraffen kun virket i sager om udnyttelse af kvinder til prostitution.