Det laver OSCE-observatørerne i Ukraine

En dansker er med i gruppen af kidnappede OSCE-observatører i Ukraine. Læs her, hvad gruppens formål er

* Den nuværende Ukraine-mission udgøres af 100 personer og kan udvides til 500. Gruppen blev sammensat 21. marts og har rapporteret om situationen i Ukraine siden.

* Der er en militær observatør med fra Danmark.

* Gruppen skal mægle mellem prorussiske grupper og lokale myndigheder.

* Missionen er til stede i det østlige Ukraine, heriblandt Donetsk.

* Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) er også involveret i andre opgaver i Ukraine, hvor den skal i gang med at uddanne valgobservatører før præsidentvalget 25. maj.

* OSCE er verdens største regionale sikkerhedsorganisation med 57 deltagende stater fra Europa, Centralasien og Nordamerika.

* Organisationens aktiviteter omfatter konfliktforebyggelse, krisestyring og økonomisk genopbygning - men den har ingen håndhævende magt.

* Danmark støtter aktivt organisationens arbejde i de forskellige konfliktområder i Europa og på områder, som fremmer demokrati og menneskerettigheder.

* Aktiviteterne spænder fra juridisk rådgivning om mindretalsvilkår over valgobservation, tidlig varsling af interne konflikter og rapportering om menneskerettighedskrænkelser eller pressecensur.

* OSCE-formandskabet varetages for et år ad gangen af et af deltagerlandene. I 2014 er det Schweiz, der sidder for bordenden.

Kilder: Udenrigsministeriet, AP og osce.org.