Bagmandspoliti rejser tiltale i kartelsag

Virksomhed anklages for at indgå i kartelvirksomhed. Sagen er den første i et større sagskompleks

Bagmandspolitiet rejser tiltale i den første af 33 mulige sager om kartelvirksomhed i byggebranchen.

Der er ifølge bagmandspolitiet tale om en såkaldt prøvesag, hvilket vil sige, at man afventer sagens udfald, før man tager stilling til, om der skal rejses tiltale mod andre virksomheder i sagskomplekset.

- Vurderet ud fra forarbejderne i konkurrenceloven er der efter vores opfattelse tale om en, som det udtrykkes i forarbejderne, "meget grov" overtrædelse, siger konstitueret statsadvokat Henrik Helmer Steen.

Han er chef for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, som er bagmandspolitiets officielle navn.

I prøvesagen bliver virksomheden tiltalt for at have overtrådt konkurrenceloven i forbindelse med 14 entrepriser, hvor der er indgået ulovlige aftaler, som vedrører kontrakter til en værdi af cirka 100 millioner kroner.

Den politimæssige efterforskning af sagen fulgte i kølvandet på en række kontrolundersøgelser, som Konkurrence og Forbrugerstyrelsen foretog i 2010. Under efterforskningen er 33 virksomheder blevet sigtet.

Virksomhederne, der hører hjemme inden for bygge- og anlægsbranchen, er mistænkt for at koordinerer deres priser og på den måde skabe et kunstigt højt prisniveau. Og den slags anses som ulovlig kartelvirksomhed.

- Byggekartellet vedrører både private og offentlige byggerier. Det kan have kostet både forbrugerne og skatteyderne dyrt. Karteller er meget skadelige, og vi ved, at de i snit koster deres kunder overpriser på 10-50 procent, siger Agnete Gersing, der er direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.