Rockere beholder hus i Vanløse

Natur- og Miljøklagenævnet giver rockere lov til at bilve i omstridt hus

Natur- og Miljøklagenævnet underkender Københavns Kommunes afgørelse, som forbyder Bandidos at benytte et hus i Vanløse som klubhus, det siger rockernes advokat, Michael Juul Eriksen.

Og dermed får den lokale Bandidos-afdeling lov til at blive boende i det omstridte hus.

- Jeg er meget tilfreds med den afgørelse. Sagen er blevet brugt af politikerne til at markere sig i valgkampen op til kommunalvalget, siger Michael Juul Eriksen.

Se også: Min familie er bange

Sagen ramte medierne i oktober i fjor, hvor naboer stod frem og klagede over rockernes tilstedeværelse. Siden fulgte både demonstrationer og politisk pres, hvor særligt de to lokalpolitikere, Jacob Hougaard (S) og Jakob Næsager slog på tromme for, at rockerne skulle ud.

Se også: Politikere vil smide rockere ud af Vanløse

En tinglyst servitut fra 1918 fastslog i følge politikerne, at villaen på Tudskærvej 30 kun må bruges til familiebolig.

Se også: Rockere afslører: Derfor har vi klubhus i et boligkvarter

- Den tinglyste servitut er netop lavet for beskytte naboerne i villaområdet mod, at for eksempel sådan nogle som Bandidos rykker ind i huset, sagde De Konservatives ordfører i Teknik- og Miljøudvalget Jakob Næsager i fjor.

- Det står nemlig sort på hvidt, at huset ikke må bruges til handel, fabrik, værksteder eller anden indretning, der forårsager larm, ilde lugt, frembyder et ubehageligt skue eller er til ulempe for omboende. Det er der slet ingen tvivl om, at en rockerborg gør, tilføjede han.

Se også: Bandidos stod ikke bag indbrud hos nabo

Naboen til huset, der ligeledes er formand for den lokale beboerforening har flere gange fået kastet sten gennem ruderne. Han mistænker rockerne for at stå bag.

I tiden op til kommunalvalget i november gik de københavnske lokalpolitikere Jakob Hougaard (S) og Jakob Næsager (K) forrest i kampen for at forhindre Bandidos i at bruge ejendommen som klubhus.

Kommunen har ifølge nævnet begået to afgørende fejl, skriver Ritzau:

For det første har kommunen i sit påbud ikke anført, hvorfor indretningen og brugen af boligen skulle være i strid med servitutten.

For det andet har kommunen ikke i den høring, som er foregået i forbindelse med påbud, inddraget lejeren af huset. Kun det selskab, der står som ejer af huset, er blevet hørt.

Nævnet lægger i øvrigt vægt på, at der ikke foreligger oplysninger om, at brugen af huset skulle være unødigt generende for omgivelserne.

Københavns Politi har i forbindelse med sagen oplyst, at der fra januar til oktober 2013 har været to tilfælde af for høj musik på stedet. Men det er ifølge nævnet ikke nok til, at servitutten er overtrådt.

Afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet er enstemmig. Københavns Kommune har mulighed for at indbringe afgørelsen for retten. Det skal i så fald ske, inden der er gået et halvt år.

- Rockerne skal ikke glæde sig for tidligt. Vi vil nu nærlæse papirerne og se om der eventuelt er andre muligheder, siger Jacob Hougaard.

Rockernes nærmeste nabo, der samtidig er formand for den lokale beboerforening siger:

- Det er en katastrofe. Vi har sat vores lid til at ankenævnet en gang for alle kunne fastslå at rockerborgen skulle lukke. Det er meget overraskende og, jeg er ikke imponeret over nævnets arbejde. Det må betyde, at reglerne ikke er gode nok.

- Nu har vi fået bevis for, at det er reglerne ikke er gode nok. Der bør ske noget. Folektinget bør træde i karakter og skærpe reglerne, og give kommunerne nogle bedre redskaber til at løse den slags problemer.

Han glæder sig dog over, at Hougaard og Næsager fortsat vil slå på tromme for, at rockerhuset skal lukkes.

- Natur- og Miljøklagenævnet har i dag truffet en afgørelse om Rockerforbuddet i Vanløse. De siger, at kommunens afgørelse lider af retslige mangler. Det undrer os, da både kommunens chefjurister og et eksternt advokatfirma med speciale på området har rådgivet os.

sådan skriver Hougaard og Næsager i en pressemedelelse.

- Heldigvis har Natur- og Miljøklagenævnet ikke underkendt kommunens afgørelse, men blot peget på nogle mangler. Disse mangler vil vi nu afhjælp, så vi hurtigt kan træffe en ny afgørelse uden mangler. Natur- og Miljøklagenævnet har om vi så må sige givet os en drejebog for, hvordan vi nu skal træffe en afgørelse uden retlige mangler, så rockerne kan sendes ud af Vanløse.

- Det er ikke vores hensigt at indbringe sagen for retten, for det vil tage både måneder og år. Det vil vi ikke vente på. Vi tager sagen op i teknik- og miljøudvalget snarest, hvor vi vil træffe en ny afgørelse uden retlige mangler. Det kan ske hurtigt, så vi kan få rockerne ud af villakvarteret i Vanløse.

- Naboerne er fortsat utrygge, og børnene tør ikke gå alene hjem fra skole eller være alene hjemme. Det er uholdbart, og derfor må rockerne ud af beboelsesområderne - både i Vanløse og andre steder.

- Vi forventer at den nye sag kommer på teknik- og miljøklagenævnets dagsorden ultimo april eller primo maj, lyder det i pressemedelelsen.