Flere psykisk syge får behandlingsdomme

Mange af dommene går til patienter, som allerede er i psykiatrisk behandling, viser undersøgelse

Antallet af psykisk syge, som bliver idømt behandling i stedet for almindelig straf, er mere end fordoblet siden 2001. Det skriver Politiken.

En ny rapport, udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor, viser, at der i 2001 faldt 238 behandlingsdomme til psykisk syge. I 2012 var det antal 497.

Den danske straffelov bygger på et grundlæggende princip om, at psykisk syge ikke skal straffes, men derimod i behandling. Dermed kunne stigningen i antallet af behandlingsdomme måske ses som en succes, men i Rådet for Socialt Udsatte, som har finansieret rapporten, ser formand Jann Sjursen ikke sådan på det.

Undersøgelsen viser nemlig, at en stor andel af dommene bliver tildelt patienter, som allerede er i psykiatrisk behandling.

- Det er jo ikke positivt, når rapporten også viser, at en stor andel af de mennesker, som får behandlingsdomme, allerede er under behandling for at afhjælpe de problemer, de har i forhold til psykisk sygdom, siger Jann Sjursen til Politiken

- Jeg siger det ikke for at bebrejde personalet, men det er jo lidt absurd, at man - i en situation, hvor man skal hjælpe mennesker med at komme videre i livet og komme sig over psykisk sygdom - kommer i en situation, hvor antallet af domme eksploderer. Det burde kalde på et politisk ramaskrig.

Den nye rapport viser, at næsten to tredjedele af tilvæksten i behandlingsdomme til psykisk syge borgere skyldes domme for voldsforbrydelser. En stor del af disse omhandler vold og trusler mod offentligt ansatte.

Knud Kristensen, landsformand i interesseorganisationen Sind, mener, at området bør undersøges nærmere.

- Hvis stigningen i antallet af behandlingsdomme omhandlede folk, der ikke i forvejen var en del af det psykiatriske system, men som havde brug for behandling og blev idømt dét i stedet for fængsel, så ville det være en positiv historie.

- Men det er ikke tilfældet, for stigningen dækker i høj grad over, at man i stigende grad kriminaliserer folk, som allerede er i psykiatrisk behandling, siger Knud Kristensen til Politiken.