Amerikanere går ind i Morten Storm-sagen

USA's præsident, Barack Obama, har erkendt, at USA dræbte terrorlederen i et droneangreb i september 2011 i Yemen. Men den danske regering og PET har konsekvent nægtet at fortælle om Danmarks rolle i sagen.

Den danske regering og Politiets Efterretningstjeneste, PET, sættes nu under internationalt pres for at fortælle sandheden om Danmarks deltagelse i jagten og drabet på al-Qaeda-lederen Anwar al-Awlaki, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten torsdag.

USA's præsident, Barack Obama, har erkendt, at USA dræbte terrorlederen i et droneangreb i september 2011 i Yemen. Men den danske regering og PET har konsekvent nægtet at fortælle om Danmarks rolle i sagen. Nu kræver en international organisation, Open Society Justice Initiative, at den danske stat fremlægger alt materiale, som danske myndigheder er i besiddelse af om sagen.

Det sker på baggrund af Jyllands-Postens afsløringer af den tidligere PET-agent Morten Storms samarbejde med PET og CIA om at spore al-Awlaki, før han blev dræbt.

»Der er i det, der er kommet frem om sagen, overvældende beviser for, at Danmark deltog i den amerikanske operation med at spore og dræbe Anwar al-Awlaki og dermed kan have overtrådt både dansk lov og folkeretten,« siger Amrit Singh, chefjurist i Open Society Justice Initiative.

Organisationen bad onsdag om aktindsigt i alt materiale, som Justitsministeriet, PET, Forsvaret, Forsvarets Efterretningstjeneste og Den Uafhængige Politiklagemyndighed ligger inde med om sagen. Vel vidende, at det kommer der næppe noget ud af. Men det er også blot det første af flere skridt, som organisationen er klar til at tage for at »få placeret ansvaret for Danmarks eventuelle medvirken til ulovligt drab«, som Amrit Singh udtrykker det.

Hun vil ikke svare på, om næste skridt bliver en politianmeldelse af PET eller en civil retssag mod den danske stat, som i yderste konsekvens kan ende ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

I øjeblikket verserer en sag ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, hvor Open Society Justice Initiative på vegne af to terrormistænkte kræver Polen og Rumænien dømt for tortur i hemmelige CIA-fængsler i de to lande.

Advokatkontoret Homann i København har på vegne af den internationale organisation søgt aktindsigten. Advokat Gunnar Homann bekræfter, at det næste mulige skridt enten er anmeldelse af PET til Den Uafhængige Politiklagemyndighed eller en retssag, hvilket vil kræve, at Awlakis familie siger god for det, idet der skal være en retslig interesse. Det er en betingelse for at indbringe en sag i Strasbourg, at alle nationale klagemuligheder er udtømte.

»I det generelle perspektiv er det interessant, om der har været en overtrædelse af Danmarks internationale forpligtelser i sagen. Hvis dette skal forfølges videre, må vi forsøge at udtømme alle nationale muligheder, som måtte kunne danne grundlag for en effektiv prøvelse af spørgsmålet, og det gør vi lige nu, hvad vi kan for,« siger Gunnar Homann.

Justitsministeriet og PET vil ikke kommentere sagen eller beskyldningerne om, at de kan have begået alvorlige brud på dansk og international lov.