Bandemedlem udvist for bestandigt

LTF-medlem smides ud af Danmark efter overfald på fængselsbetjent

Det var her, den 43-årige fængselsbetjent blev overfaldet. Video: Kenneth Meyer

Samtidig med at anklagemyndigheden kæmper i Københavns Byret for at få gjort Loyal To Familia forbudt i Danmark, må et 26-årigt medlem af bandegrupperingen sande, at resultatet er ligegyldigt for ham.

Højesteret har netop bestemt, at Mir Zohaib Hussain, der har været medlem af LTF siden maj 2015, skal udvises af Danmark for bestandigt. Han er samtidig idømt tre år og seks måneders fængsel for et uprovokeret overfald på en tilfældig fængselsbetjent, der netop havde fået fri fra arbejde i Vestre Fængsel, narkotikakriminalitet og forsøg på hæleri.

Se også: LTF-medlem tiltalt: Fængselsbetjent mishandlet på vej hjem fra arbejde

Straffen blev fastsat som en tillægsstraf til tidligere domme.

Mir Zohaib Hussain slap for ubetinget udvisning i by- og landsret, men Højesteret har altså lagt en skrappere linje og finder ikke, at der er tale om et uproportionelt indgreb i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udvise den 26-årige mand, der er født og opvokset i Danmark, for bestandigt.

'Højesteret har herved særlig lagt vægt på den langvarige fængselsstraf, som (dømte) idømmes for blandt andet det meget alvorlige angreb på en fængselsbetjent, der må ses som et angreb på et led i en grundlæggende funktion i et demokratisk retssamfund', skriver Højesteret i dommen.

Overfaldet betød, at fængselsbetjenten var sygemeldt i 18 dage og måtte vende tilbage i en skånestilling uden fangekontakt. Han har føleforstyrrelser i højre fod og har fået konstateret ptsd.

Det kom frem om LTF i Østre Landsret

I forbindelse med retssagen mod Mir Zohaib Hussain i Østre Landsret afgav en politiassistent videneforklaring. Forklaringen er gengivet i landsrettens afgørelse.

Han forklarede, at LTF er opbygget med en fast struktur.

- 'Der er en ledelse af LTF i form af en styrende afdeling kaldet National Nomads, der består af 9 personer, herunder præsidenten og nogle officerer (Captains og Sergeants).

- I hver lokale afdeling er der en person (en nomad), der er forbindelsesled mellem afdelingen og den styrende afdeling.

- Strukturen i LTF minder på flere punkter om strukturen i andre bandegrupperinger, eksempelvis Bandidos.

- Det er politiets vurdering, at tiltalte fortsat er medlem af LTF. Det er hans vurdering, at tiltalte er i midten af pyramiden – han er medlem af LTF, men uden koordinerende eller ledende rolle. Det er politiets vurdering, at tiltalte blev medlem af LTF omkring maj 2015

Betjenten blev overfaldet foran denne bager på Enghave vej ikke lang fra fængslets port. Foto: Kenneth Meyer Plus LTF'er dømt for overfald: Derfor kræves han udvist

Mir Zohaib Hussain er tidligere straffet adskillige gange i perioden 2009-2018. Blandt andet for besiddelse af hash, trusler mod en busmedarbejder, videresalg af narkotiske stoffer og verbalt overfald på en politi-tjenestemand, der fik 'fuck dig, din bøsserøv' med på vejen samt overfald i nattelivet.

Efter overfaldet på fængselsbetjenten blev bandemedlemmet 22. juni 2016 straffet med fængsel i fem måneder og betinget udvist af Danmark for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter sammen med en medgerningsmand over for et værgeløst offer.

Derfor er straffen i Højesteret udmålt som en tillægsstraf til blandt andet denne dom.

'Det aktuelle voldsforhold er udøvet før dommen om betinget udvisning. Imidlertid har (den dømte) ved sin hurtigt fortsatte narkotikakriminalitet af alvorlig karakter samt sin øvrige fortsatte kriminalitet vist, at han ikke har respekt for den advarsel, han har modtaget i kraft af dommen om betinget udvisning', skriver Højesteret i dommen, hvoraf det også fremgår:

'På den anførte baggrund finder Højesteret, at der er en betydelig risiko for, at han også fremover vil begå samfundsskadelig kriminalitet i Danmark, herunder personlig kriminalitet og narkotikakriminalitet, hvis han ikke udvises'.

Mir Zohaib Hussain er født og opvokset i Danmark, men selvom Højesteret lægger til grund, at Mir Zohaib Hussain har forudsætning for at etablere en tilværelse i Pakistan, hvis han udvises, selvom hans personlige og kulturelle bånd til Danmark er stærkere end til Pakistan.

Højesteret har samlet vurderet, at de ting, der taler for udvisning, 'er så tungtvejende, at de har større vægt end de hensyn, som taler imod udvisning på baggrund af hans stærkere tilknytning til Danmark og svagere tilknytning til Pakistan. Det bemærkes endvidere, at den del af hans familie, der bor i Danmark, vil have mulighed for at opretholde kontakten med ham ved besøg i Pakistan og ved at kommunikere med ham via telefon og internet'.