Banker kan lukkes for at bedrive hvidvask

Straffen skærpes for pengeinstitutter, som hjælper kriminelle med at vaske penge hvide, viser politisk aftale

Tilbage i marts sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) følgende, da flere sager med hvidvask af penge dukkede op i offentligheden:

- Det gør mig trist og ærgerlig. Lad mig sige det på dansk: Det er noget svineri.

Meldingen kom, efter at Berlingske kunne fortælle, at kriminelle fra 2011-2014 havde flyttet syv milliarder kroner til skattely i Seychellerne og Panama. Det skete gennem Danske Bank og Nordeas filialer i Letland og Moldova.

Nu skal det være slut ved hvidvaskning af penge.

Hvidvask er en betegnelse for, når kriminelle forsøger at få lyssky indtægter til at se ud, som om de er tjent på ærlig vis.

Onsdag er der indgået en politisk aftale, som skal bekæmpe hvidvask. Aftalen omfatter alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten og Alternativet.

- Nu sætter vi jagten ind på de skruppelløse forbrydere, som har hvidvasket penge. Nu kommer der et skærpet ansvar, også i den finansielle sektor, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Hidtil har der ikke været nok ledelsesansvar i bankerne. Det laves der om på.

- Vi markerer klart over for banker og rådgivere med aftalen, at de skal leve op til deres samfundsansvar, hvis de vil undgå alvorlige sanktioner, siger Brian Mikkelsen.

Aftalen betyder blandt andet, at strafferammen for hæleri hæves fra seks år til otte års fængsel.

Bødesanktioner hæves. Finanstilsynet får desuden mulighed for at inddrage tilladelsen til at drive finansiel virksomhed, hvis der sker grove overtrædelser af loven om hvidvask.

Det glæder justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Vi skal sikre, at alvorlig hvidvaskkriminalitet straffes hårdt ved domstolene.

- Derfor forhøjer vi nu strafferammen i hæleribestemmelsen, så der kan udmåles en endnu hårdere straf til de personer, der begår hvidvask af meget omfattende karakter.

- Samtidig vil den nye hvidvaskstrategi medvirke til at styrke samarbejdet mellem myndighederne på hvidvaskområdet, siger Pape.

Med aftalen skærpes desuden blandt andet egnetheds- og hæderlighedskrav hos ledelsen. Både ved ansættelse og løbende herefter.

Dermed kan medlemmer af en bestyrelse eller direktion drages til ansvar, hvis der finder en overtrædelse af hvidvasklovgivningen sted.