Betjente skal tiltales: Løj i Tibet-sag

Skal som de foreløbigt eneste stå til regnskab for ulovlige indgreb mod antikinesiske demonstranter

Københavns daværende politidirektør Johan Reimanns mails blev slettet, før kommissionen fik adgang til dem. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix
Københavns daværende politidirektør Johan Reimanns mails blev slettet, før kommissionen fik adgang til dem. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

I den spegede Tibet-sag rejses der nu tiltale mod to ledende politifolk..

De to blev sigtet for i forbindelse med aktivisters retssag mod Københavns Politi i august 2013 at have løjet over for dommeren.

De har begge nægtet sig skyldige.

Det har tidligere været fremme, at vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og politikommissær Henrik Oryé var blevet sigtet for at lyve overfor en dommer i Københavns Byret, men statsadvokaten ønsker ikke at bekræfte, at det er de to politifolk, der er rejst tiltale imod.

Sagen omhandler to gange, hvor fredelige demonstranter ville vifte med tibetanske flag i forbindelse med kinesiske statsbesøg. Dette forhindrede Københavns Politi, da de fjernede de flagsvingende, antikinesiske demonstranter.

Og dette var et klart ulovligt indgreb, slog Tibet-kommissionen fast i deres beretning i december.

Grafikken er fjernet på grund af opdateringer på sitet.

Tibet-sagen tog for alvor fart i september 2015, da daværende politidirektør i København Thorkild Fogde blev bekendt med indholdet af en særlig operationsbefaling om at fratage demonstranter deres  tibetanske flag. Få dage senere nedsatte daværende justitsminister Søren Pind (V) Tibetkommissionen.

Ellers var det ikke meget, omtalte kommission havde fundet frem til. Og derfor stod de to politifolk tilbage med 'Sorteper'.

Samtidig har kommissionen ikke af egen drift ønsket at delagtiggøre omverdenen med dens besværligheder.

Således var det DR, der tidligere på året kunne fortælle, at det ikke har været muligt at genskabe mails fra blandt andet daværende politidirektør, Johan Reimann.

Københavns daværende politidirektør Johan Reimanns mails blev slettet, før kommissionen fik adgang til dem. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix 112 Politiets slettede mails forsinker afgørelse i Tibetsagen

Men det er ikke sikkert, at det kun er politiledelsen hvis mails er forsvundet. P1 Orientering har også blotlagt, at kommissionen aldrig fik adgang til flere ministre og embedsmænds mail-konti.

Det bekræfter Tibet-kommissionens formand, Tuk Bagger.

- Alle de ministre, vi har haft ind over, har jo været afgående. Så vi har ikke fået deres mailbokse, forklarer Tuk Bagger til P1 Orientering.

Politik Ministre kan være sluppet for let: Tibet-kommission fik ikke adgang til ministres mails

Derfor har Tibet-kommissionen heller ikke kunnet komme til bunds i deres rolle i sagen, forklarer kommissionens formand:

- Så har vi ikke kunnet se dem, nej.

Hvad kan det have betydet for jeres muligheder for at undersøge et muligt ansvar blandt ministre?

- Det er den samme begrænsning. Vi kan jo ikke rigtig komme til bunds, når vi ikke ser deres mail-korrespondance, forklarer Tuk Bagger.

Det fremgår ifølge P1 Orientering af Udenrigsministeriets oplysninger, at ministeriet ikke har foretaget en egentlig gennemsøgning af ministeriets embedsmænds eller af ministres e-mailkonti eller mulige kopier heraf.

Da kommissionen bad om at relevant materiale blev udleveret, skrev ministeriet til udvalgte medarbejdere i huset, at de selv skulle se efter oplysninger, der kunne belyse deres egen rolle i sagen.

Sådan skriver Anklagemyndigheden:

Sådan lyder pressemeddelelsen fra Statsadvokaten:

Statsadvokaten rejser nu straffesag mod to politiledere, der er tiltalt for at afgive falsk forklaring for retten om Tibetsagen. Ingen andre politiansatte vil blive retsforfulgt for strafbare forhold i forbindelse med Tibetsagen.

Anklagemyndigheden rejser nu tiltale mod to politiledere, der er anklaget for at afgive falsk forklaring for retten i forbindelse med Tibetsagen. Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København, efter at sagen har været efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

- Efter en grundig gennemgang af det meget omfattende efterforskningsmateriale er det anklagemyndighedens vurdering, at de to politiledere skal strafforfølges for at have afgivet falsk forklaring, da de blev afhørt i retten om det kinesiske statsbesøg, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har efterforsket, om politipersonale har begået noget strafbart ved at have givet urigtige oplysninger – blandt andet til brug for besvarelse af spørgsmål fra Folketinget eller i øvrigt i forbindelse med den efterfølgende håndtering af sagerne om de kinesiske statsbesøg i 2012, 2013 og 2014.

Statsadvokaten lægger ligesom Politiklagemyndigheden til grund for vurderingen, at Københavns Politi i flere tilfælde under de kinesiske statsbesøg har bestræbt sig på at forhindre demonstranter i at gøre den kinesiske delegation bekendt med budskaber, der kunne opfattes som kritiske overfor det kinesiske styre – blandt andet med tibetanske flag. Statsadvokaten har ligeledes fulgt Politiklagemyndighedens vurdering af, at de to politiledere afgav falsk forklaring om dette forløb, da de blev afhørt i byretten i august 2013 under en sag, der var anlagt af nogle demonstranter mod Københavns Politi.

- Vi er enige med Politiklagemyndigheden i, at der uden sagligt grundlag blev grebet ind over for nogle af demonstranterne, og vi er også enige i, at de forklaringer om forløbet, der blev givet i retten af de to politiledere, ikke giver et korrekt billede af, hvad der rent faktisk skete. Derfor rejser vi nu straffesag mod de to politiledere for falsk forklaring, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

De to tiltalte politiledere har efter Politiklagemyndighedens og statsadvokatens opfattelse også afgivet urigtige og vildledende oplysninger til brug for besvarelse af spørgsmål fra Folketinget. Dette vil der imidlertid ikke blive rejst tiltale for, idet disse forhold er strafferetligt forældede.

Statsadvokaten konkluderer samtidig, at ingen andre politiansatte vil blive tiltalt for strafbare handlinger i forbindelse med de kinesiske statsbesøg.

Statsadvokaten har også tiltrådt Den Uafhængige Politiklagemyndigheds afgørelse om, at der ikke er grundlag for at indlede en efterforskning af, om der er begået strafbart forhold i forbindelse med sletning af e-mails. Begrundelsen herfor er, at der ikke er fremkommet oplysninger om, at Københavns Politi, herunder enkelte ansatte i Københavns Politi, har slettet e-mails for at unddrage relevante oplysninger til brug for Tibetundersøgelsen.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår straffesagen mod de to politiledere kan begynde ved Københavns Byret.