Brandfare lukker for adgangen til landets største hede

Adgangen til Borris Skydeterræn i Vestjylland lukker, og skydeøvelserne indstilles på grund af brandfare

Fare for brand lukker nu den offentlige adgang til Borris Skydeterræn, der er landets største hedeareal. Det skriver tvmidtvest.dk.

Der er normalt offentlig adgang til det vestjyske øvelsesterræn, når der ikke skydes.

Men den usædvanlige tørke betyder, at der fra tirsdag ikke længere er offentlig adgang, ligesom Forsvarets skydninger indstilles.

- Det er så tørt hernede, at der er endnu større risiko for, at der kan opstå noget ukontrolleret, og for at minimere faren er området nu lukket, siger Per Knudsen Fredskilde, skydeofficer i Borris Skydeterræn, til tv-stationen.

Der skal ifølge skydeofficeren ikke meget til, for at eksempelvis en parkeret bil med en varm motor kan antænde det høje græs.

Desuden kan et projektil, der rammer en sten, give gnister, som antænder lyng eller græs, lyder det.

I sommeren 2017 gik det galt, og 400 af de i alt 4700 hektar hedeareal gik op i flammer under en brand.

Skydeterrænet er nu videoovervåget, så beredskabet hurtigt kan få en brand under kontrol.

Borris Skydeterræn ligger knap 12 kilometer øst for Tarm. Arealet er fredet og ejet af staten.

Selv om Forsvaret bruger arealerne til skydetræning, er der et rigt dyre- og planteliv i området.

Det er eksempelvis hjemsted for en stor bestand af rå- og kronvildt. Desuden lever der odder langs åer i skydeterrænet.

Borris Skydeterræn blev oprettet i 1902, da staten opkøbte arealet for at skabe et større sammenhængende hedeareal og bruge det som øvelsesområde.