Centralt vidne fra Skat udskyder forklaring for at få bisidder

Chefen for kontoret for refusion af udbytteskat har halvvejs gennem afhøringer valgt at få en bisidder.

En central afhøring for Kommissionen om Skat er tirsdag blevet udskudt, fordi vidnet siden sin første afhøring har valgt at bede om en bisidder. Det kræver yderligere forberedelse.

Det forklarer kommissionens formand, landsdommer Michael Ellehauge, inden han udskyder dagens afhøring.

Det var den tidligere afdelingsleder for det kontor, der stod for udbetalinger af refusion for udbytteskat, Lisbeth Rømer, der skulle afhøres.

Kontoret spiller en central rolle i den sag om svindel for milliarder, hvor udenlandske aktionærer har fået refunderet udbytteskat uden at være berettet.

Dagen startede med en forsinkelse, der senere blev efterfulgt af landsdommer Ellehauges besked:

- Det er kommissionens opfattelse, at alle centrale vidner bør have en bisidder. Lisbeth Rømer er pt. uden en bisidder, siger han.

- Kommissionen har igen her til morgen (tirsdag, red.) opfordret Lisbeth Rømer til at få en bisidder, da Lisbeth Rømer er en central skikkelse

- Lisbeth Rømer har på den baggrund ønsket få beskikket en bisidder.

En bisidder er en advokat, der kan hjælpe med, at alle relevante spørgsmål kommer frem under en afhøring for kommissionen.

Der er endnu ikke beskikket en bisidder, og det står derfor ikke klart, hvornår Lisbeth Rømer kan afgive anden del af sin forklaring. Hun har tidligere afgivet første del af sin forklaring.