Dagbøger om russere og kærester kan koste PET 50.000 kroner

PET har både krænket forfatter Arne Herløv Petersens privatliv og persondataloven, mener forfatterforening

Knap 40 år gamle dagbøger om russere, kærester og alkohol er kernen i en strid mellem forfatteren Arne Herløv Petersen på den ene side og Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Rigsarkivet på den anden.

Dansk Forfatterforening har på vegne af Arne Herløv Petersen besluttet at slæbe de to instanser i retten for at have krænket forfatterens privatliv og forbrudt sig mod persondataforordningen.

Krænkelserne skal blandt andet koste PET 50.000 kroner samt renter til Arne Herløv Petersen. Og så skal kopier af forfatterens dagbøger slettes. Både de fysiske og digitale versioner.

Det fremgår af foreningens stævning af PET og Rigsarkivet, som Ritzau har set.

Sagen går helt tilbage til 1981, da den kolde krig var på sit højeste. Dengang blev Arne Herløv Petersen anholdt og sigtet for at være "sovjetisk påvirkningsagent".

Efter tre dage som varetægtsfængslet blev han løsladt igen, og i 1982 blev sagen mod ham opgivet.

I forbindelse med efterforskningen beslaglagde PET forfatterens dagbøger fra 1965 til 1981. Det viste sig senere, at PET havde taget kopier af de private sider.

Kopierne blev i 2010 afleveret til Rigsarkivet. Her kan forskere få adgang til dem.

Kun 19 sider
Arne Herløv Petersen har tidligere beskrevet, at kun 19 ud af de 1965 sider, som dagbøgerne fylder i digitaliseret form, handler om russere. Resten handlede om private ting som kærestesorger og alkoholproblemer.

Dansk Forfatterforening mener, at både Arne Herløv Petersens ophavsret og hans ret til privatlivets fred er blevet krænket.

Desuden har PET brudt persondataforordningen, fordi oplysningerne i dagbøgerne kan henføres direkte til Arne Herløv Petersen. Informationerne bliver fortsat opbevaret og behandlet, efter at persondataforordningen trådte i kraft, lyder det i stævningen.

Ifølge Dansk Forfatterforening har foreningen i de seneste syv år på vegne af Arne Herløv Petersen forsøgt at trænge igennem til myndighederne for at få dem i tale om sagen.

Det er dog ikke lykkedes. Derfor går foreningen nu rettens vej - nærmere bestemt vil Dansk Forfatterforening på grund af den principielle karakter have sagen for Østre Landsret som første instans. Normalt begynder retssager i byretten.

Forfatterforeningen har tidligere fået fri proces af Procesbevillingsnævnet til at føre sagen.