'Den nye Omar' udvist af Danmark

Manden, der bar kniv i en moske og proklamerede, at 'han var den nye Omar' er blevet idømt forvaring og udvist for bestandigt af Danmark

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Den norske statsborger Jimmy Benjamin Fossheim blev tirsdag idømt forvaring. Derudover udvises han for bestandigt af Danmark.

Grunden til at han nu skal i forvaring på ubestemt tid, skal findes i, at han har et ualmindeligt langt synderegister bag sig. Særligt opgør mod systemet og fængselsbetjente fylder meget, mens han også har en lang række færdselsforseelser på straffeattesten.

Til sammen har Jimmy Benjamin Fossheim, der tirsdag var klædt i mørke farver og havde et langt sort skæg, tilbragt mere end 3000 dage i danske fængsler.

112 Truede folk med kniv i dansk moské: - Jeg sprænger det hele i luften

Amok i moske
Senest gik det helt galt, da han ad to omgange viftede rundt med en kniv i to forskellige moskéer i 2017.

Her skulle han blandt andet have proklameret, at 'han var den nye Omar' med henvisning til Omar el-Hussein, der stod bag terrorangrebet i København i 2015.

Derudover valgte han også som en del af retssagen i byretten at spytte på en journalist, da han forlod salen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Fakta: Det betyder forvaring

Hvis en forbryder ikke er sindssyg eller på anden måde uegnet til straf, kan personen dømmes til indespærring på ubestemt tid på to forskellige måder:

Fængsel på livstid og forvaring.

Læs om hvad forvaring er her:

* En dom til forvaring er ligesom livstid en frihedsberøvelse på ubestemt tid.

* Forvaring forveksles ofte med anbringelse. En af forskellene er, at en anbringelsesdom gives til sindssyge personer og afsones på et sygehus, mens en forvaringsdom afsones i et fængsel.

* Teknisk set er forvaring ikke en straf, men en foranstaltning, der skal beskytte samfundet mod meget farlige personer.

* Forvaring gives i tilfælde, hvor personernes forbrydelse ikke i sig selv er så grov, at eksempelvis fængsel på livstid er aktuel, men hvor risikoen ved at sætte en udløbsdato på straffen vurderes til at være for stor.

* Retten kan for eksempel vurdere, at en dom på nogle års fængsel til en farlig voldtægtsmand er uhensigtsmæssig, fordi der på domstidspunktet er risiko for, at den dømte vil fortsætte sin kriminalitet efter løsladelse.

* Efter højst tre år skal en psykiater i fængslet vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en løsladelse. Den vurdering skal foretages igen efter højst et år og så fremdeles. Afgørelsen ligger dog suverænt hos domstolene.

* I modsætning til en livstidsdom er der i teorien altså ingen nedre grænse for, hvor længe en forvaringsdømt skal sidde i fængsel.

* Den seneste opgørelse over forvaringsdømte viser, at de gennemsnitligt sidder 14 år og syv måneder i fængsel. Ligesom livstidsdomme kan afsoningstiden dog variere betragteligt.

* Sidste år oplyste Kriminalforsorgen, at den person, der havde siddet længst, på det tidspunkt havde tilbragt 21 og et halvt år i sin celle.

* For øjeblikket afsoner cirka 67 personer en forvaringsdom.

* De fleste forvaringsdømte afsoner i Herstedvester Fængsel vest for København.

Kilder: Ritzau, Straffeloven, Kriminalforsorgen, anklagemyndigheden og Herstedvester Fængsel.

Født i Danmark
Manden, der er født og opvokset i Danmark, forholdt sig, mod hvad han tidligere har gjort, relativt roligt i Retssal 1 i Bredgade i København.

På tilhørerpladserne sad blandt andet Fossheims mor, som efter en kort samtale med sønnen fik besked på, at han manglede sokker og underbukser i fængslet. Nærmere bestemt løse underbukser.

I alt har manden fire børn i Danmark, der er i alderen 6-15 år. Som en sidste bemærkning, inden dommen skulle fældes, ytrede han blandt andet, at en forvaringsdom vil gå ud over børnene, som han har med forskellige kvinder.

- Mine børns situation bliver sværere. I risikerer, at der kommer fire ud, der ikke fungerer i samfundet, sagde han til retten og nævningene.

- Det ligger på jeres skuldrer. Er I blevet farvet af anklageren, så er I inhabile, spurgte han videre, inden dommeren afbrød enetalen, der ellers var fortsat.

Under hele tirsdagens retsmøde forholdt han sig relativt roligt, men efter at dommen blev læst op, rokkede han en smule mere uroligt på sædet.

Han kiggede hen på sin mor og sagde:

- Hørte du det, mor? Du behøver ikke lave tudefjæs.

Efterfølgende havde forsvarsadvokat Søren Bech ingen kommentarer til afgørelsen.