Domsmand var Facebook-ven med offer i straffesag

På Facebook er domsmand ven med Rasmus Jarlov, men det gjorde ikke domsmanden inhabil i sag om vold

Selv om en domsmand er ven på Facebook med politikeren Rasmus Jarlov, var det i orden, at vedkommende i Københavns Byret dømte i en straffesag, hvor politikeren var offer.

Det har Højesteret konkluderet i en kendelse.

Den mand, der var blevet dømt for vold mod den konservative politiker, havde forlangt, at sagen skulle gå om.

Men domsmanden er altså ikke inhabil, lyder det fra Højesteret.

To gange har domsmanden skrevet positive kommentarer til Rasmus Jarlovs opslag på Facebook.

Og en enkelt gang har domsmanden udtrykt sin sympati for politikeren, da denne var udsat for en negativ kampagne.

Men interaktionen på det sociale medie er ikke tilstrækkelig til at rejse tvivl om domsmandens upartiskhed, mener dommerne.

Det spiller også en rolle, at Jarlov og domsmanden ikke har talt med hinanden, og at domsmandens bemærkninger på Facebook ikke har drejet sig om straffesagen.

I byretten blev en 25-årig mand i januar i år idømt fængsel i tre måneder.

Dels havde han skubbet til Rasmus Jarlov ved en demonstration mod salget af Dong-aktier, og dels blev han dømt for at ved en anden episode at have kastet en flaske efter politiet.

Anklageskriftet drejede sig om to-tre slag mod politikerens ansigt, men der var 'kun' beviser for skubberi.

Det er den 25-åriges forsvarer, advokat Kåre Pihlmann, der har hævdet, at domsmanden var inhabil, og at sagen derfor skulle begynde forfra.

Selv om den dømte ikke får medhold i sin indsigelse, slipper han for at betale sin forsvarers salær. På grund af sagens karakter skal statskassen tage sig af regningen, fastslår Højesteret.