Efter pædofiliskandale: Kvindelig pædagog truede og straffede grædende børn

Hun arbejder stadig i daginstitutionen, som står til at lukke: Borgmester lover bod og bedring, men vil ikke afsløre eventuelle konsekvenser for medarbejderens ifølge ham 'uacceptable' adfærd

Albertslunds borgmester, Steen Christiansen, Socialdemokratiet, forklarer over for TV 2 Lorry, at beslutningen om at lukke Rosenly baserer sig på tilsynsrapporter og iagttagelser fra interne og eksterne professionelle, som har været i institutionen. Video: TV2/Lorry via Ritzau.

Ved du noget?

Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder.

En farlig og møgbeskidt børnehave med brug af afstraffelse, der betegnes som psykisk voldelig.

Det billede tegner en ekstern tilsynsrapport efter et besøg på en stue i børnehaven i den integrerede daginstitution Rosenly i Albertslund.

Daginstitutionen står til at lukke oven på en omfattende pædofilisag, som gik ud over 23 børn i institutionen og fem spejderbørn. En 46-årig mand er blevet idømt forvaring i sagen.

Det er to år siden, at Peder Pedersen, som den forvaringsdømte hedder, blev anholdt og stillet for flere domstolsinstanser, og Albertslund Kommune gik derpå målrettet i gang med at få ryddet op i Rosenly, så både børn, forældre og personale kunne komme videre.

Samfund Børnehave lukker permanent efter uhyggelig pædofilisag

En tilsynsrapport fra september 2018, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, vidner dog langtfra om en institution i positiv udvikling - snarere tværtimod.

Den eksterne konsulent, som står bag rapporten, giver kun et point, som er karakteren for 'utilstrækkelig kvalitet' i bedømmelsen af 'måltider og mellemmåltider' på stuen Tulipanerne, som var udgangspunkt for kontrollen.

'Hold hænderne på hovedet'
Her refereres fra en frokost, som betegnes som 'ernæringsmæssigt rigtig god', men derudover ville få det til at løbe de fleste forældre koldt ned ad ryggen.

'Stemningen var trykket og præget af, at en pædagog var irettesættende ikke kun over for børn ved eget bord, hun råbte gennem rummet til børn ved andre borde. Børnene skulle sidde og vente i 24 minutter, før de måtte spise. De skulle sætte sig, før måltidsvognen blev hentet. Det tog ti minutter at hente den. Børnene snakkede og blev stadig mere urolige, hvorefter pædagogen X (navn udeladt, red.), kom ind og råbte, at børnene skulle holde hænderne på hovedet og lyne låsen og smide nøglen væk, som hun udtrykte det. Børnene fremstod skræmte og blev stille, men derfra mere urolige, da hun forlod stuen igen. Et par af de små sad helt lammede med hænderne på hovedet og turde ikke tage hænderne ned i flere minutter', rapporterer konsulenten, som bemærker, at seancen 'var ekstremt ubehageligt at overvære'.

Selve siddeforholdene beskrives som smertefulde for børnene, da flere ikke kan nå en fodstøtte og derfor sidder 'med dinglende ben' og derfor 'ikke uventet' bliver urolige.

Mange overgreb skete, mens børnene lå på puslebordet for at få skiftet ble. Ifølge tiltalen filmede pædagog-medhjælperen overgrebene. MODELFOTO/Shutterstock Krimi Sådan blev pædagog-medhjælper fældet for overgreb på små børn

Psykisk voldelig
Et barn, der under de tvivlsomme forhold har siddet i 47 minutter uden at kunne nå gulvet, klynker og tigger ikke overraskende om at få lov til at rejse sig.

Her er den kvindelige - og ifølge Ekstra Bladets oplysninger uddannede - pædagog dog ubønhørlig og tvinger drengen til at blive siddende.

I det hele taget fremstilles medarbejderen som både hård og uretfærdig i sin behandling af de børn, som det kan forekomme besynderligt, at hun overhovedet er ansat til at tage sig af.

Under den uhyggelige frokost straffer hun en pige, som hun vurderer sidder uroligt, ved at tage barnets armbånd fra hende.

'Pigen måtte ikke få armbåndet tilbage efter frokost og græd', lyder den hjerteskærende beskrivelse i tilsynsrapporten.

Mens de mest rolige børn på et tidspunkt må rejse sig, bliver 'de kropslige urolige' beordret til at blive siddende.

'To drenge truede hun med, at hvis de ikke kunne sidde roligt, ville de ikke få lov at rejse sig, før de skulle hentes', skriver den eksterne konsulent, som betegner situationen som psykisk voldelig.

Hyggeligt juleværksted
Konsulenten beskriver, at vedkommende på et tidspunkt giver en forskræmt pige lov til at rejse sig. Da har pigen siddet ved bordet i 60 minutter.

Til alt held har ikke alle ansatte i Rosenly opført sig som den kvinde, som på dagen for tilsynet truer og straffer flere børn. Hun arbejder ifølge Ekstra Bladets oplysninger i øvrigt stadig i institutionen.

'Det øvrige personale fremstod venlige og forstående', skriver konsulenten et sted i rapporten, hvor et julegaveværksted også beskrives som hyggeligt med 'en dejlig og afslappet stemning'.

Alligevel scorer hele 25 af 33 fokusområder bundkarakteren 1, mens man kun én gang når op på fem, som gives for 'god kvalitet'.

Det sker under punktet 'finmotorik' og begrundes med, at børnene har adgang til varierede finmotoriske muligheder, f.eks. at tegne, lægge puslespil og lege med plus-plus. Her viser de voksne interesse og interagerer med børnene, når de laver finmotorik. Konsulenten finder dog ikke anledning til at bedømme sine observationer med topkarakteren syv, som gives for 'udmærket kvalitet'.

Søde, varme og smilende
Ved et efterfølgende kontrolbesøg i januar 2019 observerer en ekstern konsulent Stjernestuen i Rosenlys vuggeste. Her skraber otte ud af 27 områder bunden - bl.a. bemærker konsulenten om 'sikkerhedspraksis', at 'udenfor på vuggestuens legeplads er der et hav af farlige materialer, fx alt for høj rutsjebane, fugleredegynge, utildækket sand, for kort faldunderlag fra lige rutsjebane'.

Det bemærkes også, at:

'Det anbefales, at børn ikke skal vente alene på toilettet i forbindelse med leg, fordi toilettet hygiejnemæssigt er uhensigtsmæssig til leg og fordi toiletter kan udgøre en druknefare for småbørn.'

Til gengæld bliver der uddelt to syvtaller til både 'personale-barn-interaktion' og 'legeaktiviteter for hele gruppen'.

'Scoringen er begrundet i, at alle personaler var søde, varme, smilende og imødekommende over for børnene. og at opmærksomheden blev jævnt fordelt mellem alle børnene', lyder det om interaktionen mellem børn og voksne.

Borgmester om frokost: Uacceptabelt

Steen Christiansen, socialdemokratisk borgmester i Albertslund Kommune, tager afstand fra den måde, en kvindelig pædagog behandlede en gruppe børn under en frokost i Rosenly i september sidste år.

- Det er helt uacceptabelt, siger han til Ekstra Bladet.

Han afviser dog at kommentere, hvilke eventuelle konsekvenser episoden har haft for den pågældende, men kalder den samlede sag for 'dybt alvorlig’.

- Og det er også derfor, at vi på baggrund af de vurderinger, der nu ligger fra de eksterne folk, der har kigget ind i institutionens pædagogiske miljø, som samstemmende siger til os politisk, at de ikke vurderer, at det er muligt at genoprette et forsvarligt pædagogisk miljø i institutionen, at vi så tager konsekvensen og lukker institutionen. Vi medgiver, vi har et ansvar for det politisk og centralt også. Men når meldingerne er så entydige, som de er, så tager vi konsekvensen og indstiller til lukning.

- Vi kan konstatere, at det pædagogiske miljø i institutionen ikke er trygt for børnene og ikke fremmer den udvikling, som vi gerne ser hos børnene. Det er så alvorligt, så vi i aften indstiller til kommunalbestyrelsen, at institutionen lukkes.

Rapporter skal gøres offentlige
- Men du vil ikke sige, om du mener, at en person, der behandler børn på den måde, bør fortsætte med at arbejde med børn?

- Hele det personalemæssige håndterer vi i et selvstændigt regi, fastslår borgmesteren, som lover, at tilsynsrapporter fra daginstitutioner efter sommerferien vil blive gjort offentligt tilgængelige.

Hvordan det skal føres ud i livet, tager man i kommunalbestyrelsen stilling til i samråd med kommunens børne- og skoleudvalg efter sommerferien.

- Vi vil godt have en overvejelse om, hvordan skal vi arbejde med det her i forældrebestyrelserne, og hvordan skal vi arbejde med det i forhold til forældregruppen, hvordan skal medarbejdere og ledere indgå i processen, så det bliver en fælles opgave at forholde sig til tilsynsrapporterne. Det er en større proces, som skal i gang.

Kontrol af Rosenly

Ekstra Bladet bringer her uddrag fra rapportens bundskrabere, som har scoret 1 point under tilsynet af stuen.

Grovmotorisk udstyr: Livsfarlige gynger

Legepladsens udstyr er farligt. 'Klatreredskaber over halvanden meter kan uagtet faldunderlag give faldskader, og fugleredegynger og gynger er farlige, fordi børn kan løbe ind i dem. Børn kan ikke afstandsbedømme, og det er årsagen til, at man ikke lader dem færdes alene i trafikken.. De kan heller ikke afstandsbedømme en gynge i fart'.

'De voksne bør også vide, at en fugleredegynge har samme kraft som en bil i fart, hvorfor hovedtraumer, når et barn løber ind i en sådan gynge, kan være fatale'.

Bleskift/toiletbesøg: Ingen vaskede hænder efter bleskift

Børnene blev skiftet i stuen foran toilettet, hvilket spreder bakterier. Hverken børn eller voksne vaskede hænder efter bleskift. Børnene gik på toilettet og tørrede sig og vaskede for det meste hænder uden instruktion. Men de drak også vand af vandhanen, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Sundhedsprocedurer: Snot spredt gavmildt

Inkonsekvent håndvask. Bordene blev ikke desinficeret før måltider, og børn vaskede ikke hænder, når de havde været udendørs. 'Et barn havde snotnæse i længere tid, han nåede at snyde næsen med den samme hånd, som berørte legetøjet mange gange, og dermed blev snottet spredt gavmildt til alle børnene'.

Sikkerhedspraksis: Nemt at kidnappe børn

Legepladsens udstyr vurderes som farligt, og det blev vurderet som groft uforsvarligt, at børnene ikke blev overvåget udenfor.

'Børnene kunne potentielt komme til skade, børnene kunne potentielt skade hinanden eller for den sags skyld blive løftet over hegnet af en fremmed, som det skete sidste år i Aarhus, og ingen ville opdage det, fordi der var ingen der passede på dem udenfor'.

Regler for god orden: Urealistiske forventninger til børnene

Personalet havde urealistiske forventninger til børnene. 'Børnene skulle fastholde sig selv i passivitet alt for længe, og de skulle vente meget længe på mad. Et medlem af personalegruppen var råbende, straffende og truende. Det var en adfærd, som medførte unødige kvaler for børnene. De øvrige personale fremstod venlige og forstående'.

Kilde: ECERS-Rapport, 19. september 2018