Efter seks år: Pumpemand får erstatning

Ung mand blev hjerneskadet af giftige gasser, da han ville redde to fiskere i livsfare på en fiskekutter

Det kan være livsfarligt at bevæge sig ned i lastrummet på en fiskekutter.

Men det havde Grenaa Lossekompagni ApS ikke forklaret en ung medarbejder, som i 2014 blev hjerneskadet efter en alvorlig arbejdsulykke.

Derfor skal virksomheden betale erstatning til pumpemanden Nick Vejle, som på ulykkestidspunktet var 24 år, har Højesteret besluttet.

Han har ret til 355.000 kroner i erstatning.

Sprang ned i lastrum
Ulykken skete 4. august 2014 på en fiskekutter i Strandby Havn nord for Frederikshavn. Her arbejdede Nick Vejle på kajen, hvor han sugede skidtfisk fra en fiskekutter over i en lastbiltank.

På et tidspunkt sprang han ned i fiskekutterens lastrum, fordi to fiskere var i problemer. Der var svovlbrinte- og ammoniakdampe i lastrummet, som blev udledt fra rådne fisk.

Men Nick Vejle nåede ikke at hjælpe fiskerne ud, før han selv blev bevidstløs af at indånde de giftige gasser og faldt om.

Her lå han i en halv time, inden han blev reddet af røgdykkere.

Han var tæt på at dø og fik efter ulykken varige men. Han kom til at lide af taleforstyrrelser, epilepsi og fik problemer med sin motorik. Desuden blev hans funktionsevne i venstre side af kroppen kraftigt forringet.

De to fiskere, som han forsøgte at redde, omkom på fiskekutteren.

Giftige gasser
Nick Vejle var på tidspunktet for ulykken ansat på deltid i jobbet som pumpemand, mens han uddannede sig til slagter.

Han har undervejs i sagen forklaret, at han i situationen ikke tænkte over, at det kunne være farligt for ham at gå ned i lastrummet.

Han vidste ikke, at fisk kunne afgive giftige gasser og havde ikke fået at vide, at han kun måtte blive på kajen, har han forklaret.

At hans arbejdsområde netop var på kajen og ikke i kutteren, er ellers en pointe, som arbejdsgiveren tidligere har understreget.

Men her peger Højesteret i sin dom på, at Grenaa Lossekompagni ApS udfører arbejde, hvor last tages op fra lastrum, og hvor virksomhedens ansatte selv kan befinde sig i netop lastrummet.

Desuden skriver Højesteret, at selskabet er bekendt med risikoen for forgiftning og iltmangel på en fiskekutter.

Sagen blev først taget op ved Retten i Hjørring, hvor dommerne kom frem til, at Nick Vejles arbejdsgiver var ansvarlig for ulykken og skulle betale erstatning til den nu hjerneskadede Nick Vejle.

Grenaa Lossekompagni ApS ankede dommen, men landsretten kom frem til samme resultat som byretten.

Herefter fik Grenaa Lossekompagni tilladelse til at få sagen behandlet ved landets øverste retsinstans, Højesteret.