Efter skandalesag: Minister præsenterer 16 initiativer

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil genoprette tilliden til politiets brug af tekniske beviser i straffesager efter den massive teledata-skandale

Justitsminister Nick Hækkerup (S) holder pressemøde om teledata-skandalen 9.30. Foto: Jacob Ehrbahn
Justitsminister Nick Hækkerup (S) holder pressemøde om teledata-skandalen 9.30. Foto: Jacob Ehrbahn

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil iværksætte 16 initiativer, der skal genoprette tilliden til politiets brug af tekniske efterforskningsmidler og beviser efter teledata-skandalen.

Det sker, efter Politiken og Berlingske torsdag kunne afsløre, at Justitsministeriet fik kendskab til problemerne med teledata tilbage i marts, men først informerede ministeren efter valget i juni.

Justitsminister, Nick Hækkerup, vil genoprette tilliden efter skandalesag. Foto: Jacob Ehrbahn. 112 Nyt i skandale-sag: Chef bad ansatte om at lyve

Justitsministeren holder pressemøde om sagen 9.30.

Læs om de 16 initiativer her

* Oplysning om fejl og usikkerheder i teledata:

Der bliver udarbejdet et uvildigt notat om anvendelsen af teledata, der redegør for det, man bør være opmærksom på, når historiske teledata anvendes til efterforskning og som strafferetligt bevis.

* Ekstern kontrol af Rigspolitiets konvertering:

Rigspolitiet indgå aftale med en uvildig tredjepart om at gennemføre ekstern kontrol af den konvertering, som Rigspolitiet foretager af rådata.

Tilsynet skal blandt andet medvirke til at sikre, at der ved behandlingen af tekniske efterforskningsmidler altid er fuldt fokus på, at disse udgør potentielle beviser i en straffesag.

Samtidig skal de usikkerheder, der konkret måtte knytte sig til det pågældende efterforskningsmiddel, fremlægges åbent gennem hele straffesagskæden.

* Professionel og fremtidssikret it-understøttelse:

Der igangsættes et arbejde med henblik på at professionalisere og modernisere it-understøttelsen af telecentrets arbejde.

* Akkreditering og certificering af kvalitetskontroller:

Telecentrets arbejde skal styrkes ved at indføre faste, dokumenterede procedurer og interne kontrolforanstaltninger i den daglige drift.

* Styrket samarbejde med telebranchen:

Rigspolitiet vil i samarbejde med telebranchen tage initiativ til at styrke samarbejdet.

* Markant uddannelsesindsats:

Der skal ske en markant styrkelse af kompetence- og vidensniveauet på teledataområdet gennem øget uddannelse og kompetenceudvikling.

* Øget kvalitetskontrol og åbenhed:

For at imødegå risikoen for fejl i konverteret data vil efterforskere og anklagere fremover i øget omfang skulle kontrollere og efterprøve konverteret data med rådata i henhold til nye retningslinjer.

* Målretning og kvalitetssikring ved indhentning af teledata:

Der sker i dag ofte indhentelse af mere teledata, end det er nødvendigt, da der ofte er tvivl om, hvilke master som er relevante.

Ved at indkøbe specialudstyr, der konkret kortlægger de relevante telemaster med videre, vil man kunne målrette indhentningen af teledata markant i forhold til den måde, indhentningen sker i dag.

* Øgede og rette kompetencer i telecentret:

For at understøtte arbejdet med at modernisere og professionalisere telecentrets arbejde og implementere initiativer, vil der ske en styrkelse af området med flere og specialiserede kompetencer.

* Enstregede sagsgange om teledata:

Der vil blive etableret et enkelt kontaktpunkt i samtlige politikredse vedrørende teledata. Dette skal sikre øget professionalisering af og øget viden om arbejdet med teledata.

* Fokus på sletteregler:

Rigspolitiet og Rigsadvokaturen vil i fællesskab sikre, at der er fastsat og efterleves ensartede regler for sletning af teledata i Rigspolitiet og politikredsene.

* Nye retningslinjer og vejledninger om anvendelse og præsentation af teledata:

Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil i forlængelse af den eksterne undersøgelse og i tilknytning til det uvildige notat udarbejde nye retningslinjer og vejledninger om anvendelse af teledata.

Kilde: Justitsministeriet, Ritzau

Siden 18. august har teledata været suspenderet som bevis i straffesager, fordi en fejl i politiets it-system har betydet, at den lokationsdata, de har modtaget fra teleselskaberne, ikke er blevet konverteret korrekt.

Artikel fortsætter efter grafik ...

Fejlen går tilbage til 2010, og den har haft alvorlige konsekvenser for flere sager. Blandt andet er det kommet frem, at efterforskningen af drabet på Emilie Meng kan være påvirket af fejlen.

Dansk politik Ministerium holdt viden om teledata-fejl hemmelig i flere måneder

Her har man udtrukket lokationsdata på alle telefoner i området for forbrydelsen, men på grund af fejlen, kan man ikke regne med, at folk har befundet sig på det sted, der angives ud fra dataen.

Omfanget af teledata-skandalen er endnu ikke undersøgt fuldt ud.

LIVE