Eks-bokser idømt forvaring for voldtægter og vold

Lars Lund Jensen får stadfæstet sin dom i Højesteret

Den tidligere bokser Lars Lund Jensen idømmes forvaring på ubestemt tid.

Den 55-årige tidligere professionelle bokser Lars Lund Jensen slipper ikke for en dom til forvaring på ubestemt tid, som både retten i Nykøbing Falster og Østre Landsret idømte ham.

Højesteret har netop stadfæstet landsrettens dom og mener, at forvaring er nødvendig for at forebygge nye personfarlige forbrydelser som vold og voldtægt.

Lars Lund Jensen er de seneste 30 år straffet gentagne gange, hovedsagelig for vold og trusler, og i tre tilfælde er han dømt for voldtægt og voldtægtsforsøg.

Anklagemyndigheden har tidligere forsøgt at få Lars Lund Jensen idømt forvaring, men dengang slap han. Nu mener tre retsinstanser altså, at han er så farlig, at han skal spærres inde på ubestemt tid.

Vil dominere kvinder
Han er skyldig i to voldtægter mod en kvinde, han i en periode levede sammen med. Han er også dømt for vold mod hende i form af skub, halsgreb, slag i ansigtet og på kroppen og spark på kroppen.

Efter at parret flyttede fra hinanden udsatte han hende for trusler, tyveri, hærværk og ulovlig indtrængen som led i en langvarig chikane af eks-kæresten.

Lars Lund Jensen(th.) er idømt forvaring. Foto: Lars Lindskov 112 Eks-bokser idømt forvaring for voldtægt og vold

Det fremgår af den retspsykiatriske erklæring, at Lars Lund Jensen er præget af ringe affekt- og adfærdskontrol, især overfor kvinder, og at han med stor sandsynlighed er seksuelt afvigende med et behov for at dominere kvinder og for at afreagere på indre spændingstilstande gennem voldtægt.

Retslægerådet siger, at Lars Lund Jensen i lyset af sin tidligere og nu begåede kriminalitet samt hans personlighedsmæssige egenart frembyder en sådan væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at forvaring er nødvendig for at forebygge denne fare.

Lars Lund Jensen på vej ind i retten i Fredericia, hvor han var sigtet for drab. Det blev han dengang i 1999 frikendt for. Foto: Lars Lindskov Boksning Kræver strengeste straf: Dansk eks-boksestjerne tiltalt for voldtægt

Højesteret siger, at de nu begåede seksualforbrydelser sammenholdt med oplysningerne om hans person og karakteren af hans tidligere kriminalitet, gør, at betingelserne for at idømme forvaring er opfyldt.

Den tidligere europamester blev i 1997 idømt 10 måneders fængsel for voldtægt af sin tidligere samlever. I 2001 fik han to års fængsel for blandt andet voldtægt mod en tidligere samlever.

I 2004 fik han to år og seks måneder for voldtægtsforsøg. I 2011 blev han dømt for en række trusler mod en tidligere samlever.

I 2012 fik han to år og seks måneders fængsel for grov vold, frihedsberøvelse og trusler mod en tidligere samlever. Han blev dengang fundet skyldig i at have lænket hende med håndjern til toilettet og under frihedsberøvelsen at have lænket hende i en bil og truet, slået og sparket hende.

Allerede dengang forsøgte anklagemyndigheden at få Lars Lund Jensen idømt forvaring, men han slap med de to et halvt års fængsel.

Forsvarer: Højst tre års fængsel
11. maj 2017 faldt så den nye dom ved retten i Nykøbing Falster, hvor han fik forvaring for voldtægt, vold og trusler på livet. Østre Landsret stadfæstede dommen 16. november 2017.

Hans forsvarer, advokat Henrik Dupont Jørgensen, procederede i Højesteret for, at Lars Lund Jensen idømtes en almindelig fængselsstraf på højst tre år. Han mente ikke, at forbrydelserne var af en sådan grovhed, at de kunne begrunde forvaring.

Advokaten fremhævede, at forbrydelserne var begået i et parforhold, at de først blev anmeldt efter to en halv måned, og at samlivet mellem Lars Lund Jensen og kæresten fortsatte, og at der ikke blev konstateret skader på den forurettede.

Lars Lund Jensens boksekarriere startede i bokseklubben AIA Tranbjerg og tog for alvor fart, da han i 1999 slog italineren Piero Morelle og dermed tog titlen som europamester i junior-fjervægt.

Han tabte dog kort efter den titel i et smertefuldt nederlag til sin danske rival, Racheed Lawal.

I 1990 forsøgte han at gøre comeback, men tabte i fem omgange og stoppede derefter karrieren.

Dette er dom til forvaring

Forvaring er sammen med livsvarigt fængsel den strengeste fængselsstraf i Danmark, fordi den er på ubestemt tid. I gennemsnit sidder forvaringsdømte i mere end 14 år, før de skønnes så ufarlige, at de kan løslades.

Forvaringsdømte kan først løslades, når de ikke længere anses for så farlige, at forvaring er nødvendig.

Forvaring er en fængselsstraf, og selv om de forvaringsdømte ofte har brug for psykologisk eller psykiatrisk behandling, er de ikke i lovens forstand sindssyge. Forvaring må ikke forveksles med en dom til anbringelse på et psykiatrisk hospital.

Forvaringsdømte har oftest en personlighed, som tidligere blev kaldt ’psykopat’ eller ’karakterafviger’. Forvaring blev indført i 1973, da ’psykopat-forvaring’ blev afskaffet.

De fleste afsoner straffen på Anstalten ved Herstedvester, der er et lukket statsfængsel, men også en behandlingsinstitution for psykisk afvigende.

En kriminel kan kun dømmes til forvaring efter straffelovens § 70, hvis tre krav er opfyldt:

1. Han er skyldig i drab (eller forsøg), røveri, frihedsberøvelse, alvorlig vold, trusler på livet, brandstiftelse, voldtægt eller anden alvorlig sexforbrydelse.

2. Han skal frembyde ’nærliggende fare’ for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

3. Forvaring i stedet for fængsel skønnes nødvendig for at forebygge denne fare.

Anklagemyndigheden har pligt til at holde øje med, at en dom til forvaring ikke varer længere end højst nødvendigt. Det er retten, som ved kendelse afgør, om den forvaringsdømte skal løslades. Det sker efter en indstilling fra fængslet, anklagemyndigheden og en psykiatrisk vurdering af den dømtes farlighed.

En forvaringsdømt har ret til selv at søge om løsladelse.

En undersøgelse viste, at i perioden 1984 til 1994 sad en forvaringsdømt i snit syv år og 10 måneder i fængsel. Afsoningstiden er senere steget til i snit 14 år og syv måneders fængsel.