Eksperter: Anklagere har svigtet objektiviteten i telesag

Anklagere har forbrudt sig mod objektivitetsprincip i sag om teleoplysninger, mener eksperter

Ved at fortie fejl om telebeviser har Rigsadvokaten forbrudt sig mod det helt afgørende princip om at søge sandheden.

Det mener flere eksperter, skriver Politiken.

Et fundamentalt princip i det danske retssystem er, at offentlige anklagere objektivt skal fremlægge alle relevante beviser og tvivl om beviserne.

Dette såkaldte objektivitetsprincip er skrevet ind i retsplejelovens paragraf 96 med ord om, at anklagerne skal sikre, at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.

Men Rigsadvokaten, som er chef for Anklagemyndigheden, har i affæren om de fortiede fejl i telebeviser forbrudt sig på dette afgørende princip.

Det mener juridiske eksperter, der kender Rigsadvokaten og Anklagemyndigheden indefra.

- Anklagemyndigheden har svigtet objektivitetsprincippet og dermed handlet i strid med forpligtelsen efter retsplejeloven i denne sag.

- Anklagemyndigheden repræsenterer jo samfundet og skal sørge for, at hele retsprocessen foregår på ærlig og redelig vis, siger Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia, til Politiken.

Der gik 102 dage, fra at Rigspolitiet 8. marts rettede den alvorlige systemfejl, der nu har rejst tvivl om tusindvis af straffesager, til Rigsadvokaten oplyste om fejlen til domstolene.

Dermed har Anklagemyndigheden, som Rigsadvokaten er chef for, i månedsvis holdt på væsentlige oplysninger, som kunne have ændret borgeres rettergang.

Lene Wacher Lentz har i 10 år været offentlig anklager og forsker i de juridiske rammer for politiets efterforskningsredskaber.

Også hun siger, at Anklagemyndigheden har svigtet den helt grundlæggende pligt til at finde sandheden om borgeres skyld og uskyld.

- Retsmaskinen har fået lov til at køre videre i al den tid, og sager er blevet afgjort. Objektivitetsprincippet ville tilsige, at informationen om bevisernes tvivl blev lagt frem, så retten kunne tage stilling til det, siger Lene Wacher Lentz til Politiken.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har ikke ønsket at kommentere sagen.